Jaarrekening in het Engels indienen? No way, zegt Mister Vlaanderen
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) Foto: Photo News

Het overlegcomité buigt zich momenteel over een voorstel van Justitieminister Geens (CD&V) om bedrijven toe te laten bepaalde akten en documenten in het Engels in te dienen. Maar Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) houdt de boot af.

Vandaag moeten álle documenten verplicht in één van de landstalen opgesteld worden, terwijl de voertaal in de bedrijfswereld Engels is. ‘De vertaling van alle stukken betekent een aanzienlijke meerkost voor de ondernemingen’, aldus de woordvoerster van Justitieminister Koen Geens (CD&V). ‘Vandaar het voorstel van de minister om Engels te kunnen gebruiken voor een aantal documenten - bijvoorbeeld jaarrekeningen, uittreksels uit akten of verslagen van de raad van bestuur. Nooit voor de oprichtingsakte, elke akte die de statuten wijzigt of de gecoördineerde versie van de statuten.’

Oorspronkelijk had Geens zijn voorstel opgenomen in een wetsontwerp, maar omdat de taalwetgeving volgens de Raad van State een gemeenschapsbevoegdheid is zag hij zich genoodzaakt om de passage eruit te halen. In plaats daarvan legt hij het vandaag voor op het overlegcomité. De bedrijfswereld is vragende partij, alsook de liberalen onder aanvoering van vicepremier Didier Reynders (MR). Maar het is dus aan de gemeenschappen om te beslissen. Alvast de Franse en Duitstalige gemeenschap zouden geen problemen hebben met het Engels.

Bal in Vlaams kamp

Quid Vlaanderen? Het FIT (‘Flanders Investment & Trade) toonde zich eerder al een voorstander van het gebruik van het Engels, en de centrumrechtse regering onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA) en met ex-Voka-baas Philippe Muyters (ook N-VA) als minister van Werk en Economie profileert zich als ondernemingsvriendelijk. Toch houdt Bourgeois de boot af. Zijn kabinetsmedewerker liet op een voorbereidende vergadering verstaan dat er wat de Vlaamse regering betreft ‘geen sprake kan zijn van een goedkeuring van het voorstel-Geens.’

De andere leden van het overlegcomité - waarin vertegenwoordigers zitten van alle (deelstaat)regeringen - vinden dat het toelaten van Engelse documenten een noodzaak is in een ‘geglobaliseerde economie’, want al te strikte taaleisen kunnen de aantrekkingskracht van België als investeringsland schaden. Enkele grote bedrijven die veel geld uitgeven aan vertalers, hebben hen dat meermaals laten verstaan. ‘Alleen de N-VA vindt dat duidelijk niet belangrijk genoeg’, luidt het. ‘De partij is wel bezorgd om de bedrijfswereld, maar haar Vlaamse DNA en haar gevoeligheid voor alles wat met taal te maken heeft, haalt hier de bovenhand.’

‘Artikel 129’

Bij het kabinet-Bourgeois wordt dat ontkend. ‘Het gaat erom dat de taalwetgeving een homogene, exclusieve zaak is van de Vlaamse gemeenschap, zo staat het in artikel 129 van de Grondwet en dat wordt bevestigd in de Raad van State’, reageert Bourgeois’ woordvoerster. ‘Het overlegcomité is met andere woorden niet bevoegd. De minister-president verkondigt in het overlegcomité trouwens het standpunt van de hele Vlaamse regering, waar ook CD&V en Open VLD in zitten. Dat standpunt luidt: er wordt niét gemorreld aan de taalwetgeving.’