Vlaanderen en Nederland gaan samenwerken in strijd tegen lerarentekort
Foto: VUM

Vlaanderen en Nederland gaan samen bekijken hoe ze het lerarentekort kunnen aanpakken. Dat tekort is zowel in Vlaanderen als in Nederland een probleem.

Om de twee jaar houden de Vlaamse en Nederlandse regering een Nederlands-Vlaamse top om een aantal grensoverschrijdende dossiers te bespreken en de samenwerking te versterken. De aanpak van het lerarentekort is een van de concrete dossiers waarover Vlaanderen en Nederland dit jaar besloten hebben nauwer te gaan samenwerken.

Dat tekort is zowel in Vlaanderen als in Nederland een nijpend probleem. Zo moet Vlaanderen volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo’n 5.000 tot 7.000 leerkrachten. Ook haar Nederlandse collega-minister Ingrid van Engelshoven is op zoek naar extra leerkrachten. Het Nederlandse ministerie verwacht een tekort van 3.000 voltijdse leerkrachten in het basisonderwijs in 2020.

Ministers Crevits en Van Engelshoven hebben daarom beslist een ambtelijke taskforce op te zetten in de gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort.

Sneller vaste betrekking

Uit cijfers die De Standaard vorige maand nog opvroeg, blijkt overigens dat een groeiend aantal Vlaamse leerkrachten de grens oversteekt om les te geven in Nederland. In 2013 ging het om 31 leerkrachten, die samen 49 vakken mochten geven. In 2017 waren het er 68, die samen 176 vakken voor hun rekening namen. Niet dat de grote exodus richting het noorden is ingezet, maar de tendens is wel opvallend.

‘De arbeidsvoorwaarden bij ons in Nederland zijn op bepaalde vlakken aantrekkelijker’, zei directeur Levien Hamelink van de Nederlandse scholengroep Probaz daarover. Zijn groep telt vijf schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen en ze hebben in totaal zes Vlaamse leerkrachten in dienst. Er zijn nog tien tot vijftien vacatures, dus ze hopen nog meer Vlaamse werkkrachten te kunnen verwelkomen. ‘In Nederland kom je bijvoorbeeld sneller in aanmerking voor een vaste betrekking. Ik hoor dat dat in België moeilijker ligt.’

IJzeren Rijn

Niet alleen over het lerarentekort werd gesproken. Een ‘evergreen’ op de Vlaams-Nederlandse toppen is het dossier van de IJzeren Rijn. Het getouwtrek over de spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied sleept al ettelijke jaren aan. Op de top is daarover afgesproken dat Vlaanderen en Nederland zullen deelnemen aan de internationale werkgroep die de Duitse Bondsregering wil lanceren.

Verder hebben minister-president Geert Bourgeois en zijn Nederlandse ambtsgenoot Rutte gesproken over de klimaatdoelstellingen en de brexit.