Wat als Delphine Boël erkend wordt als kind van koning Albert?
Foto: Photo News

Het Brusselse hof van beroep besloot maandag dat Koning Albert II binnen de drie maanden een DNA-test moet ondergaan. Toont die aan dat Albert II de biologische vader is van Delphine Boël, dan heeft dat heel wat consequenties.

Als officieel kind van koning Albert zou Delphine Boël om te beginnen recht hebben op een deel van zijn erfenis. Zelfs al heeft Boël van in het begin benadrukt dat het haar noch om de centen, noch om de titel van prinses te doen was.

‘Stel dat het DNA matcht, dan is Delphine Boël een echte erfgename’, legt advocate Ann Maelfait uit aan VRT NWS. ‘Wettelijk gezien heeft ze daarop dan evenveel recht als de andere kinderen.’ Koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid zullen straks dus misschien een vierde erfgename naast zich moeten dulden.

Al zal Boël niet noodzakelijk een even groot deel ontvangen als hen. ‘Koning Albert kan haar zoveel als mogelijk onterven. In dat geval heeft ze alleen nog recht op het deel van de erfenis waarvoor je niet kan onterfd worden’, vervolgt Maelfait. In het geval van Boël zou dat neerkomen op een achtste van de erfenis.

Het Nieuwsblad zegt verder te weten dat Albert en Paola enkele jaren geleden al hun testament hebben herschreven, volgens ‘goed ingelichte bronnen’ onder meer omdat ze er toen al rekening mee hielden dat ze dit proces konden verliezen.

Wordt ze dan ook prinses?

Die vraag lijkt de experts te verdelen: de ene zegt overtuigd van wel (uiteraard onder het voorbehoud van een DNA-match, al lijken weinigen daar nog aan te twijfelen), anderen houden een slag om de arm. Het hangt af van de wijze waarop een Koninklijk Besluit uit 2015 wordt geïnterpreteerd, waarin staat wie de titels van prins en prinses mogen dragen.

Alain De Jonge, een van de advocaten van Boël, laat Het Nieuwsblad echter weten dat die vraag wat hen betreft zelfs onbeantwoord mag blijven. ‘Delphine wil erkend worden vanwege haar identiteit, en omwille van de identiteit van haar kinderen. Ze is niet op zoek naar een plaatsje op de staatsieportretten.’

Wat kan koning Albert nog doen?

Met een officiële reactie wil het koninklijk paleis niet over de brug komen, omdat dit ‘een privékwestie van koning Albert’ zou zijn. Zijn advocaten reageerden wel, en lieten verstaan te onderzoeken of er een reden is om bij het Hof van Cassatie een verbreking van het arrest van het hof van beroep te vragen. ‘Mijn cliënt wacht op het advies over de mogelijkheden bij cassatie alvorens een beslissing te nemen’, zegt Alain Berenboom, de advocaat van koning Albert.

Indien er niet naar Cassatie wordt gestapt, dan kan koning Albert overigens blijven weigeren een DNA-test te ondergaan. Juristen zeggen echter dat de rechtbank dan hoogstwaarschijnlijk zal aannemen dat hij wel degelijk haar vader is.