Vlaamse werkloosheid blijft dalen
Foto: ANP

De Vlaamse werkloosheid is in oktober met 8,2 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De werkloosheid in Vlaanderen daalt nu al meer dan drie jaar onafgebroken.

Vlaanderen telde vorige maand 192.129 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 17.124 minder dan vorig jaar, of een daling met 8,2 procent.

De daling zette zich door in elke leeftijdscategorie, voor elk opleidingsniveau en bij elke werkloosheidsduur, zegt minister Muyters. Ook bij Vlamingen van allochtone origine zijn steeds minder mensen werkloos: op jaarbasis gaat het daar om een daling met 7,4 procent.

‘Onze Vlaamse arbeidsmarkt blijft records breken’, reageert een tevreden minister Muyters. ‘De werkloosheid daalt al meer dan 3 jaar onafgebroken en het aantal vacatures blijft stijgen.’

Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid - onder de 25 jaar - daalde vorige maand met 8,2 procent. In de groep tussen 25 en 50 jaar was de krimp nog groter, met 10,8 procent. Bij de werkzoekenden ouder dan 50 jaar nam de werkloosheid licht af, met 3,5 procent. Dat de werkloosheid hier trager daalt, komt volgens het kabinet-Muyters omdat mensen langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, waardoor het aantal werkzoekende 60-plussers aangroeit terwijl de groep 50- tot 60-jarige werkzoekenden net kleiner wordt.

Bij langdurig werkzoekenden daalde de werkloosheid met 7,1 procent, bij laaggeschoolden was dat 8,7 procent.

Ook Wallonië scoort goed

Ook in Wallonië worden positieve cijfers opgetekend. Het aantal niet-werkende werkzoekenden in het zuiden van België is in oktober met 1,9 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, en bedraagt 214.017 mensen.

De meest uitgesproken dalingen waren voor de leeftijdscategorieën van minder dan 25 jaar (-6 procent) en van 25 tot 30 jaar (-3,7 procent). Tussen september en oktober daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden met 2 procent of 4.392 mensen.