'Everzwijnen zijn nuttige dieren'
Foto: foto joren de weerdt

'Everzwijnen vervullen een sleutelrol in onze natuur.' Dat zegt Landschap vzw. De organisatie maakt zich boos over de 'stemmingmakerij' door de Boerenbond, want de Boerenbond pleit 'voor een doortastende aanpak van de overpopulatie van everzwijnen'.

In de regionale pers,  zeker in Limburg,  verschijnen vaak foto's van particulieren bij hun volledig omgewoelde tuin. Of van boeren bij hun verwoeste akkers. De daders zijn telkens dezelfde: everzwijnen.

En er is meer, zegt de Boerenbond: 'Hierbij komt nu nog de dreiging dat everzwijnen de Afrikaanse varkenspest zouden kunnen uitdragen.'

De Boerenbond pleit dan ook voor de aanstelling van een everzwijncoördinator die ervoor moet zorgen dat betrokken partijen sneller rond de tafel komen en duidelijke afspraken maken. Ook wil de Boerenbond een duidelijk overzicht van het aantal everzwijnen en hun locatie. Dat is nodig om na te kunnen gaan in hoeverre de acties op het terrein tegemoetkomen aan de poging om de everzwijnenpopulaties in Vlaanderen in te dijken, luidt het.

De landbouworganisatie vraagt ook meer mogelijkheden voor bejaging. Ze denkt daarbij aan het inzetten van nachtkijkers en warmtecamera’s en het onder bepaalde omstandigheden toelaten van het gebruik van geluiddempers.

Everzwijn-bashing

Landschap vzw is het helemaal niet eens met deze visie en spreekt van 'everzwijn-bashing'. De natuurorganisatie wijst erop dat everzwijnen  'een sleutelrol spelen in de natuur'.

'Door hun wroetgedrag zorgen ze bijvoorbeeld voor kiemplekken in bossen en bosranden, waardoor ze een onnavolgbare positieve impact hebben op onder meer bosverjonging en bosuitbreiding. Het wordt hoog tijd dat onder meer die aspecten van wilde zwijnen eens grondig belicht worden.'

Landzschap vzw windt zich op: 'De eisen van de Boerenbond en jagerij zijn nog niet een klein beetje van de pot gerukt: alle middelen toestaan om wilde zwijnen te bejagen, en tegelijk bossen en natuurgebieden in hermetisch dichte rasters stoppen zodat de wilde natuur "achter de draad" blijft. De wereld op zijn kop.'

De conclusie van de organisatie: 'In plaats van meteen "dood met de kogel" te roepen, zullen wij opnieuw moeten leren om kippen 's nachts te beschermen tegen vossen, om schapen te beschermen tegen wolven, om gewassen en gazons te beschermen tegen zwijnen. Dat is niet eens moeilijk.'