De opmars van coaching
Marleen Boen. Foto: Jobat.be
“Veel managers zitten met de handen in het haar. Ze merken dat ze in deze snel veranderende wereld niet langer zelf alle antwoorden hebben. Ik zeg: ‘Stop met al de antwoorden te geven. Stel de juiste vragen.’ Je zou ervan verwonderd zijn hoeveel oplossingen je, door de juiste vragen te stellen, binnen je groep medewerkers kan ontginnen.”

Aan het woord is Marleen Boen, die verklaart waarom veel leidinggevenden vandaag hun toevlucht in coaching zoeken. Zelf is ze coach en oprichter van The Coaching Square in Zellik. “Het is vanuit mijn grote interesse in de mens en zijn mogelijkheden dat ik dat heb opgericht”.

Coaching is een term die in de bedrijfswereld steeds meer ingeburgerd raakt. “Coaching heeft vele facetten”, oppert Marleen. De essentie komt hierop neer: via coaching wil je positieve veranderingen op gang brengen”, klinkt het. Maar coaching is geen quick fix, waarschuwt ze. “In dit tijdperk waarin we alsmaar sneller resultaten willen boeken, is het niet evident om mensen te doen beseffen dat coaching tijd en geduld vraagt.“

Veranderingen te snel

Het potentieel uit mensen halen, is het liefste wat Marleen Boen doet. “Ik vergelijk coaching graag met het slijpen van een diamant tot een briljant. Die beeldspraak geldt echter niet alleen voor leidinggevenden. Ze is op iedereen van toepassing. Vandaag leven veel te veel mensen in survival mode. De veranderingen gaan zo snel dat een groot deel niet meer kan volgen en in de knoop geraakt met zichzelf. Willen we die neerwaartse spiraal doorbreken, dan zullen we moeten inzetten op de mens in al zijn facetten.”

De menselijke facetten slijpen zodat ze opnieuw schitteren, hoe je dat dan? “Het begint met bewustwording over wie je bent en waar je naartoe wil. Een goede coach gaat je helpen om de antwoorden op die vragen in jezelf te vinden. Als je weet wie je in je diepste zijn bent, dan kan je beginnen met je leven vorm te geven in functie van je waarden en doelen. Dan zal je op termijn werken niet langer als hard labeur ervaren maar als een manier om als mens te groeien.”

Vlaamse perfectie

Kan coaching ook ingezet worden om burn-outs tegen te gaan? “Perfectionisme zit in het Vlaamse DNA. We willen met z’n allen toch zo goed scoren. Ons huis en onze tuin moet pico bello in orde zijn. En diezelfde hoge eisen stellen we aan onszelf als ouder en werknemer. We vergeten daarbij vaak dat we onze eigen gouden kooi aan het bouwen zijn. We gaan er ook steeds maar van uit dat we van alles moeten doen”, vindt ze.

“De fundamentele vraag is: wie willen we zijn? En hoe kunnen we ons handelen in overeenstemming brengen met wie we in essentie zijn? Het zal je misschien verwonderen maar de oplossing tegen burn-outs ligt niet in meer rusten of meer vakantie nemen. Maar wel in je perceptie te verruimen en op een andere manier naar je werk te leren kijken. Zodat je werk je ook een fijn gevoel geeft.”

Vaak is het, volgens haar, een kwestie van met andere ogen durven kijken. “Er zijn heel wat situaties die we niet in de hand hebben en dus niet kunnen veranderen. Onze perceptie daarentegen kunnen we wel veranderen. Voor mensen met een burn-out ligt de echte oplossing dan ook vaak in het durven doorbreken van oude denkpatronen.”

Lees verder:

> 

> 

>