België is het beste land voor atheïsten
Foto: mh

België is het beste land om als atheïst of vrijdenker te wonen. Ons land staat samen met Nederland en Taiwan op een gedeelde eerste plaats in het Freedom of Thought-rapport van de internationale koepel van humanisten (IHEU).

Voor de samenstelling van de lijst houdt de IHEU rekening met vier thema’s: ‘Grondwet en overheid’, ‘Onderwijs en kinderrechten’, ‘Samenleving, gemeenschap en familie’ en ‘Vrijheid van meningsuiting en humanitaire waarden’. Op elk van deze vier thema’s scoren België, Nederland en Taiwan ‘vrij en gelijk’. Frankrijk en Japan vervolledigen de top vijf.

Slechtste landen

Helemaal onderaan de lijst met 196 landen bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië.

Saudi-Arabië doet het zo slecht in deze lijst omdat er enkele jaren geleden een wet van kracht werd die atheïsme gelijkstelt aan terrorisme. Zo werd vorig jaar Ahmad al-Sharmi vanwege zijn atheïstische overtuiging door een Saudische rechtbank ter dood veroordeeld. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

In totaal staan 74 landen waar kritiek op religie strafbaar is op de lijst. In 22 landen wordt het verlaten van het geloof als een misdaad gezien en in 13 landen staat er de doodstraf op.

Volgens het rapport worden niet-gelovigen wereldwijd steeds feller gediscrimineerd en vervolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In een aantal veelal islamitische landen riskeren ze zelfs gevangenisstraf of worden ze gemarteld of vermoord.

Felicitaties voor ons

Het is de zevende keer dat de IHEU het jaarlijkse rapport voorstelt. Dat gebeurde opnieuw op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Voor het eerst rangschikt het rapport ook de landen op de manier waarop ze omgaan met atheïsten, humanisten en niet-gelovigen. Ook hier staan België, Nederland en Taiwan op de eerste plaats.

In het rapport worden België, Nederland en Taiwan gefeliciteerd voor hun pluralistische benadering van religie in een seculiere samenleving. Het betekent niet dat er geen plaats is voor religie in het openbare leven of dat er geen conservatief religieuze machten zijn, stelt Bob Churchill van de IHEU. Het betekent wel dat niet-gelovigen niet systematisch gediscrimineerd worden en dat er bescherming is als er toch sprake is van discriminatie.