Vlaanderen keurt nog snel de snelle fietsen
Foto: Bert Buiring Veendam

Vlaanderen gaat op de valreep zelf een aantal snelle elektrische fietsen, of speed pedelecs, keuren ter homologatie. Dat werd dringend, want in december weigert de federale Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) nog langer niet-gehomologeerde exemplaren in te schrijven.

Een homologatie is een bewijs dat een voertuig aan de wettelijke technische eisen voldoet.

De homologatie van voertuigen is bij de zesde staatshervorming overgegaan van de federale naar de gewestelijke overheden. In oktober vorig jaar werd een KB ter zake aangepast. De DIV laste een ‘regularisatieperiode’ in maar wordt vanaf 10 december streng: geen inschrijvingen meer zonder homologatie.

Vlaanderen had de markt bevraagd of een technische dienst die taak op zich wilde nemen. Er kwam geen reactie. ‘Begrijpelijk’, zegt Jeroen Tiebout, de woordvoerder van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). ‘We hebben geen idee over hoeveel fietsen het gaat. Stel dat het bij een handvol exemplaren blijft, dan gaat niemand daarvoor in mensen of ruimte investeren.’

Geen inschrijving zonder homologatie, oké, maar als ook geen homologatie mogelijk is, dan dreigt een catch 22, liet een ongeruste lezer en speed-fietser aan De Standaard weten. Hij rijdt met een speed pedelec uit 2013. Hij had geen homologatie of eenvormigheidsattest van de fabrikant en kon dat ook niet met terugwerkende kracht bekomen.

Dat kan ernstige gevolgen hebben: wie zijn speed pedelec niet ingeschreven krijgt, ontvangt geen nummerplaat en mag niet op de weg komen. Bij politiecontrole hangt de bestuurder een boete van 116 euro boven het hoofd.

Om uit de patstelling te geraken zal de Vlaamse overheid het nu tijdelijk zelf doen. ‘We hebben mensen en expertise in huis’, zegt Tibout. Hoe het praktisch zal verlopen kan hij nog niet meedelen ‘maar het moet in ieder geval voor 10 december geregeld zijn’.

Nadien zou er volgens de minister geen probleem meer mogen zijn want alle nieuwe speed pedelecs die op de markt komen, moeten een gelijkvormigheidsattest hebben en hoeven dan niet meer gehomologeerd te worden.