‘Antwerpen is een van de meest vervuilde regio’s van Europa’
Foto: Photo News

De luchtkwaliteit in Antwerpen is problematisch. Dat stelt Greenpeace op basis van satellietgegevens. In haar analyse scoort heel ons land - maar vooral Vlaanderen - slecht.

Met de nieuwe satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap, de Sentinel-5P, kunnen wereldwijd de meest vervuilende emissiebronnen van stikstofdioxide (NO2) bestudeerd en vergeleken worden.

De milieuorganisatie heeft op basis van die gegevens een interactieve kaart gepubliceerd met de vijftig grootste NO2-hotspots ter wereld. België behoort volgens Greenpeace tot de vier meest vervuilde landen van Europa. Antwerpen is een van de wereldwijde NO2-hotspots, samen met Taiwan, Buenos Aires en Parijs.

Verkeer

In Antwerpen heeft de industrie in de haven een invloed op de luchtvervuiling. Maar ook het verkeer speelt een belangrijke rol.

‘De hoge concentraties stikstofdioxide boven grote delen van ons land zijn ook te verklaren door het grote aantal dieselwagens en ons dichte wegennetwerk’, zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace. ‘Voor onze gezondheid, en zeker die van onze kinderen, blijft dat verkeer de grootste boosdoener. Want we worden vaker en van veel dichterbij blootgesteld aan de vervuiling uit de uitlaatpijpen van auto’s, dan aan de vuile lucht uit de schoorstenen van de Antwerpse haven.’

Jaarlijks sterven ruim een half miljoen Europeanen te vroeg door de gevolgen van luchtvervuiling. Dat schrijft het ­Europese Milieuagentschap (EEA) in een rapport dat vandaag verschijnt. Fijn stof, stikstofdioxide (NO2 ) en ozon zijn de drie polluenten die de grootste impact hebben op de gezondheid. ­Samen veroorzaakten ze in 2015 518.700 vroegtijdige overlijdens. Dat is een stuk beter dan in 1990, toen het aantal ‘luchtvervuilingsdoden’ nog ruim dubbel zo hoog was. De Europese luchtkwaliteitsnormen en nationale maatregelen werpen dus vruchten af. Toch is het niet genoeg, zegt Hans Bruyninckx, topman van het EEA.

Wake-upcall

Greenpeace noemt de nieuwe gegevens, na de resultaten van CurieuzeNeuzen die de concentraties van stikstofdioxide op straatniveau weergeven, opnieuw een wake-upcall voor de politici.

‘De politici die op dit moment in Antwerpen en de andere grote steden coalitiegesprekken voeren, mogen deze resultaten niet aan de kant schuiven. Onze steden kunnen het voortouw nemen in een snel afscheid van diesel- en nadien benzinewagens’, zegt Thijs nog.

Hotspots

De belangrijkste hotspots van stikstofdioxide omvatten verschillende kolencentrales in India, Zuid-Afrika en Duitsland, energiecentrales en industriële clusters in China, evenals verbranding bij landbouw in Congo en Angola. Binnen de hotspots vallen ook steden met zeer hoge uitstoot van transport, waaronder Santiago de Chile, Teheran, Dubai, Londen en Parijs.

Sommige hotspots, zoals Antwerpen, Seoel, Jakarta en New Delhi, hebben een mix van NO2-bronnen, waaronder transport, industrie- en/of kolencentrales.

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig