Hoofddoekverbod heikel thema voor Groen
Foto: Photo News
Het schrappen van het hoofddoekverbod is een breekpunt voor Groen in Antwerpen. Dat benadrukt kopman Van Besien. In Brussel is dat niet het geval. ‘Ons standpunt is hetzelfde, de politieke context niet’, aldus Groen-woordvoerder Jonas Dutordoir.

De Brusselse Groen-kopman Bart Dhont verklaart vandaag in De Standaard dat het schrappen van het hoofddoekverbod geen breekpunt is voor de partij. Daarmee bevestigt hij de woorden van PS-burgemeester Philippe Close. ‘Het is amper voorwerp van discussie geweest in de onderhandelingen met Ecolo-Groen’, aldus Close daarover in een interview. ‘De ecologisten hebben zich zeer snel bekeerd tot ons idee van laïciteit.’

De situatie in de hoofdstad staat in schril contrast met de Antwerpse. Daar willen de groenen net af van het hoofddoekverbod, zo beaamde kopman Wouter Van Besien nogmaals in De Ochtend. Hij wilde zich niet uitspreken over de beslissing van zijn Brusselse collega’s, maar als Groen mee in het Antwerpse bestuur stapt, moet de afschaffing van het hoofddoekverbod in het bestuursakkoord staan. ‘Dat is een breekpunt’, aldus Van Besien.

Ondertussen hebben de Brusselse groenen hun communicatie wat bijgestuurd, om niet de indruk te wekken dat de Brusselse en Antwerpse afdeling lijnrecht tegenover elkaar staan in zo’n delicaat dossier. Bart Dhont laat weten dat ‘Ecolo-Groen in de Brusselse gemeenten principieel gekant blijft tegen een hoofddoekverbod voor het loketpersoneel.’ Groen benadrukt echter dat het ‘daarin alleen staat’. ‘Aangezien we vandaag geen partner hebben om dat te realiseren gaan we verder werken aan een breder draagvlak om het verbod teniet te doen’, aldus de toekomstige Groen-schepen.

Wat zegt nationaal voorzitster Meyrem Almaci? De partijtop heeft geen eenduidige richtlijn, zo blijkt. ‘De lokale afdelingen onderhandelen over het bestuursakkoord. We zeggen in Antwerpen en Brussel hetzelfde, maar de politieke context is anders’, aldus woordvoerder Jonas Dutordoir. ‘Groen zit er met andere partners aan tafel. De afdelingen vertrekken vanuit hun programma, maar bekijken wat ze kunnen realiseren. Elke afdeling beslist autonoom.'

Groen kreeg nog geen vragen van andere lokale besturen hoe zwaar het hoofddoekverbod nu precies weegt.