Bijbelmuseum haalt valse Dode Zeerollen weg
Onderaan een fragment uit de ‘valse’ Dode Zeerol. Foto: epa-efe

Het Bijbelmuseum in Washington heeft een vijftal fragmenten die afkomstig zouden zijn uit Dode Zeerollen weggehaald. Het museum meent dat de rollen vals zijn.

Het museum baseert zich op onderzoek dat gevoerd werd in Duitsland en waaruit zou moeten blijken dat de artefacten niet zo oud als zijn als beweerd.

‘Hoewel we gehoopt hadden dat de testen een ander resultaat zouden opleveren, is het ook een gelegenheid om het publiek duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de authenticiteit van zeldzame bijbelfragmenten te verifiëren’, aldus museumcurator Jeffrey Kloha. Hij beklemtoonde ‘transparant’ te willen zijn.

De Dode Zeerollen zijn meer dan tweeduizend jaar oud en worden beschouwd als één van de belangrijkste geschreven bronnen over de oude joodse cultuur. Het gaat in totaal om 900 documenten, die teruggevonden werden rond de jaren 1950 op de Westelijke Jordaanoever aan de Dode Zee. De ontdekking is één van de belangrijkste archeologische vondsten ooit.

De rollen dateren uit de periode van ongeveer 250 vóór Christus tot 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Christus verstopt in de grotten.

De vijf fragmenten waarvan vermoed wordt dat ze vals zijn, waren sinds vorig jaar in het Bijbelmuseum van Washington te zien. Maar aan het publiek werd toen al meegedeeld dat de authenticiteit nog niet bevestigd was.

De laatste jaren worden wel vaker gedeeltes van de rollen, echt of nep, aangeboden ter verkoop. Experts maken zich zorgen over de commerciële uitbuiting van de artefacten.