Antwerpse gemeenteraad stuurt Groen wandelen
Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zat de gemeenteraad voor Foto: Jan Van der Perre

De twee symbooldossiers die Groen had ingediend in de Antwerpse gemeenteraad zijn maandagavond niet goedgekeurd. Het kwam zelfs niet tot een formele stemming, aangezien al snel duidelijk was dat er geen meerderheid zou zijn. ‘Koken doe je niet voor de camera. Koken, dat doe je in de keuken’, sneerde burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Groen-kopman Wouter Van Besien diende maandag zoals aangekondigd twee groene symbooldossiers in op de Antwerpse gemeenteraad: een over de invoering van de autoluwe binnenstad, een over de aanpak van de wachtrij voor sociale woningen. Groen deed dat omdat het daarmee naar eigen zeggen wilde zien of De Wever daadwerkelijk van plan is de ‘oorlog met links’ te stoppen en een breedgedragen coalitie van de winnaars met Groen op de been te brengen.

‘De komende weken zijn cruciaal over hoe onze stad zal vormgegeven worden, wie zal besturen, en wat die nieuwe ploeg met onze mooie stad gaat doen. Die vragen leven overal in de stad’, zei Wouter Van Besien, fractieleider van Groen tijdens de gemeenteraadszitting. ‘Er is gezegd dat dit symbooldossiers zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Een goed dak boven het hoofd is geen symbool, maar een reëel probleem dat een oplossing verdient. Een autoluw centrum is ook geen symbool.’

Van Besien: 'Een coalitie vormen zullen we niet in de gemeenteraad doen, daar zullen nog veel gesprekken voor nodig zijn. Maar dit is een kans om gehoor te geven aan de oproep van de formateur tot verzoening. We hebben de afgelopen zes jaar hier dikwijls oorlog gevoerd. Voorstellen van de oppositie zijn van tafel geveegd.'

Het kon niet beletten dat de Antwerpse groenen gezichtsverlies leden, en ook dit voorstel van tafel werd geveegd. N-VA, Open VLD en Vlaams Belang stemden allen tegen, SP.A en CD&V onthielden zich.

Politiek spelletje

Buiten Groen was dus PVDA de enige partij die de voorstellen goedkeurde. ‘Maar ook ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hier een politiek spelletje wordt gespeeld’, zei partijvoorzitter Peter Mertens.

De Wever reageerde net zo duidelijk. ‘Koken doe je niet voor de camera, dat is gênant. Koken, dat doe je in de keuken. Wij zijn in lopende zaken. Deze gemeenteraad legt niet vast wat er in de komende zes jaar zal gebeuren.’

'Slecht toneeltje'

Al voor de stemming noemde partijgenote Liesbeth Homans het initiatief van Groen een slecht toneeltje. ‘Zulke dingen moet je bespreken tijdens coalitieonderhandelingen. Waarom zij dit doen? Geen idee.’

De Wever ontving eerder maandag een Open VLD-delegatie bij het begin van zijn tweede informatieronde voor het vormen van een nieuwe coalitie. Later deze week volgen nog CD&V, SP.A en Groen. Vlaams Belang en PVDA zijn niet meer uitgenodigd.