Om de stijgende vraag naar zorg- en welzijnswerkers op te vangen, kijkt Vlaanderen over de grenzen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) wil de VDAB inschakelen om kandidaten te zoeken in landen waar een overtal is. Daarbij wordt gedacht aan Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Turkije.

De zoektocht is een van de prioritaire acties uit een nieuw actieplan. De VDAB moet taalprogramma’s uitwerken en voor een vlotte ­erkenning van diploma’s zorgen.

De Unie van Verpleegkundigen en de christelijke vakbond LBC-NVK beschouwen de zoektocht naar buitenlandse werkkrachten als een nood­oplossing. ‘Om dit te laten slagen, zal veel geld nodig zijn’, klinkt het. Vakbond LBC-NVK stelt zich vragen bij de haalbaarheid van het actieplan. ‘We begrijpen de noodzaak, maar even een taalbad en het is opgelost? Zo gemakkelijk gaat dat niet’, klinkt het.

Alternatieven

De AUVB en LBC-NVK zien andere, efficiëntere pistes. Een daarvan is jongeren warm maken voor een zorgopleiding. Concreet willen ze bijvoorbeeld 14-jarigen uit alle onderwijsrichtingen laten kennismaken met een zorgjob. Dat moet er op langere termijn voor zorgen dat er voldoende jongeren kiezen voor een zorgopleiding.

De komende tien jaar moet de zorgsector elk jaar op zoek naar 46.000 nieuwe zorgverleners om het personeel dat met pensioen gaat op te vangen.