De Australische eerste minister Scott Morrison heeft maandag excuses aangeboden aan alle slachtoffers van kindermisbruik in het land. Hij las de officiële verontschuldigingen voor in het parlement en toonde zich daarbij erg emotioneel.

Zijn toespraak maandag werd bijgewoond door honderden slachtoffers en hun families. ‘We moeten de verloren schreeuw van onze kinderen erkennen’, klonk het.

Volgens de premier werd het ‘trauma’ te lang verborgen gehouden. ‘Vandaag geven we als natie onze fout toe en luisteren we, om gerechtigheid te laten geschieden’, klonk het.

‘Tegenover de kinderen bij wie we gefaald hebben, zeggen we sorry! Tegenover de ouders van wie het vertrouwen is geschonden, zeggen we sorry! Tegenover de klokkenluiders waar we niet naar geluisterd hebben, sorry!’ Ook aan de familieleden die momenteel nog de gevolgen ondervinden van het kindermisbruik, kwamen er verontschuldigingen van de premier.

De toespraak kwam er bijna een jaar nadat een Australische onderzoekscommissie een onthutsend rapport publiceerde over het grootschalige misbruik van kinderen in de Kerk, maar ook in weeshuizen, sportclubs en scholen.

Morrison kondigde ook aan een nationaal museum te willen oprichten, om het bewustzijn en begrip voor de problematiek te verhogen. In het museum zouden getuigenissen van slachtoffers van kindermisbruik aan bod komen.