Arbeidsinspectie valt binnen bij ambulancedienst: werkweken van 96 uur

De Arbeidsinspectie is vrijdag binnengevallen bij de hoofdzetel van het Ambuce Rescue Team (ART) in Wijnegem, de grootste private ambulancedienst van het land. De inspectie ging ook langs bij de standplaats in Borgerhout, waar personeel werd verhoord over hun werkuren.

De controleactie was het gevolg van klachten van (ex-)werknemers over de werkomstandigheden bij het bedrijf. Ambulanciers zouden onredelijk veel werkuren moeten presteren, maar zouden niet of nauwelijks worden vergoed.

‘De ambulanciers die in vast dienstverband werken, hebben een contract voor 38 uur per week’, getuigt een ambulancier. ‘Maar in het arbeidscontract staat dat van iedereen wordt verwacht per week drie shiften van 24 uur te presteren. Per maand hebben ze elf tot twaalf shiften van 24 uur. Een ambulancier komt dus gemakkelijk aan 300 gewerkte uren, maar we worden slechts voor de helft betaald.’

Uit de interne documenten van Ambuce blijkt zelfs dat sommige ambulanciers van de standplaats Wijnegem en UZA 96 uur aan één stuk op hun werk zijn. Op maandbasis gaat het om 400 tot 500 uur.