Politie zet mes in premies
Foto: Belga
Het controversiële premiestelsel bij de politie wordt afgebouwd. Nieuwe politierekruten krijgen vanaf volgend jaar minder toelagen, maar meer vast loon.

Een motard, een rechercheur of iemand aan de slag bij de algemene inspectie: tal van politiemensen hebben recht op een extra premie op basis van de taken die ze uitvoeren. In totaal gaat het over tientallen functietoelagen, die in sommige gevallen tot duizenden euro’s kunnen opleveren en  volgens het Rekenhof en het Comité P het risico van misbruik en premiejagerij in zich dragen. 

Maar personen die vanaf volgend jaar bij de politie aan de slag gaan, zullen alvast van die drie premies niet meer kunnen genieten. In totaal verdwijnen negentien toelagen. In ruil zien politiemensen hun basisloon verhoogd tot het niveau van gelijkaardige openbare functies. Daar tekenden minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), de politie en drie van de vier grote vakbonden onlangs een akkoord over. Alleen de socialistische ACOD ging niet akkoord. Aan vergoedingen voor nacht- en weekendwerk of overuren wordt niet geraakt. 

In haar meest recente begrotingsbesprekingen zette de federale regering 6,5 miljoen euro opzij om het nieuwe systeem vanaf juli volgend jaar progressief uit te rollen. De politieleiding en de bevoegde ministers beten jarenlang hun tanden stuk op het dossier. ‘Dit is een heel zware werf’, zegt Marc De Mesmaeker, de nieuwe commissaris-generaal van de federale politie. ‘Deze aanpassing is revolutionair.’ Op termijn wil de politie evolueren naar een loon dat bestaat uit drie componenten: de basiswedde, weekend-, nacht- en overuren, en maaltijdcheques.

‘Het akkoord heeft niet alleen tot gevolg dat onze politiemensen er financieel op vooruitgaan, maar ook dat we eindelijk komaf maken met het oerwoud aan voorbijgestreefde premies die aan modernisering toe waren’, zegt Jambon. ‘Dat was dringend nodig.’ De maatregelen passen in de poging van de federale regering om het politiestatuut te moderniseren. Daarbij hoort ook een hervorming van de pensioenregeling en het afschaffen van de mogelijkheid voor politiemensen om hun ziektedagen op te sparen. 

Tegen die twee maatregelen – in combinatie met  de verhoogde werkdruk en het toegenomen geweld tegen hen – protesteerden politielui de afgelopen weken massaal. Vorige week meldden honderden politiemensen zich ziek, wat de beveiliging van de Europese top erg bemoeilijkte. Eerder deze maand waren er tal van stiptheidsacties. 

Het akkoord over de premiestelsels wijst erop dat de sociale dialoog bij de politie nog niet dood is, zegt De Mesmaeker. Bij de bonden was twijfel gerezen of de afspraken over de toelagen wel nog zouden doorgaan, in het licht van de sociale onrust van de afgelopen weken. ‘Ik honoreer onze afspraak integraal’, aldus Jambon. ‘Het klopt niet dat deze regering tornt aan het sociaal statuut van onze politiemensen, integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat we er ook op het vlak van de pensioenregeling en het ziektekapitaal uit zullen raken.’ Met die uitleg nemen de vakbonden geen genoegen. Wellicht volgen in de komende weken nog meer acties.