‘Geef grootouders verlof om op zieke kleinkinderen te passen’
Foto: rr

Grootouders kunnen minder opvang bieden dan ze willen. Het zou daarom handig zijn als ze hun 10 dagen sociaal verlof mogen gebruiken voor de opvang van de kleinkinderen. Dat bepleit de Gezinsbond.

De Gezinsbond zet zondag op zijn familiedag de bijzondere band tussen kleinkinderen en grootouders in de verf. ‘Er is niet alleen de emotionele band, grootouders zijn nog steeds van onschatbare waarde voor de opvang van hun kleinkinderen’, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond. ‘Zij houden vaak de combinatie gezin-werk van hun kinderen mee in balans.’

Nochtans worstelen jonge grootouders zelf ook met de evenwichtsoefening gezin-werk, benadrukt Valgaeren. ‘Ze zijn nog beroepsactief op het moment dat ze grootouder worden en dragen soms de zorg voor hun eigen ouders. Om hen daarbij te ondersteunen vraagt de Gezinsbond dat grootouders hun sociaal verlof ook mogen gebruiken voor de opvang van zieke kleinkinderen.’

Uit bevragingen van de Gezinsbond blijkt dat veel grootouders nog vaak paraat staan om hun kleinkinderen op te vangen. Grootouders brengen en halen hun kleinkinderen naar en van de opvang of school, ze springen in bij ziekte van de kleinkinderen en tijdens de schoolvakanties.

‘Meer en meer grootouders combineren hun eigen job met de opvang van de kleinkinderen. Eerst de kleinkinderen naar school brengen en dan zelf gaan werken, is geen uitzondering. Grootouders zijn vaak langer én met twee aan de slag. De eigen werksituatie zorgt er bij een groep grootouders nu al voor dat ze minder opvang kunnen bieden dan ze willen’, aldus Valgaeren.

Om grootouders te ondersteunen, vraagt de Gezinsbond dat grootouders die nog aan het werk zijn, hun 10 dagen sociaal verlof mogen gebruiken voor de opvang van zieke kleinkinderen. ‘Deze uitbreiding van het sociaal verlof naar opvang in geval van ziekte of medische overmacht bij een kleinkind is een oplossing voor werkende grootouders die toch op één of andere manier hun kinderen willen bijstaan in dringende en occasionele situaties. Het maakt langer werken meer haalbaar’, besluit Valgaeren.