Woede om voorstel De Block: ‘Is ze minister van Volksgezondheid of van Economie?’
Foto: Photo News

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil dat jongeren tussen zestien en achttien bier, wijn of schuimwijn kunnen blijven drinken. Daarmee gaat ze in tegen een advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Voor het wetsontwerp dat De Block maakte over de minimumleeftijd waarop alcoholische dranken mogen gedronken worden, ging de minister te rade bij haar eigen Hoge Gezondheidsraad (HGR). Dat advies was niet voor interpretatie vatbaar: onder de achttien jaar zou alle alcohol verboden moeten worden.

Toch legde De Block dat advies van haar eigen dienst naast zich neer. Geen goed idee, zo vindt ze, want alcoholmisbruik komt namelijk ook voor in landen waar de leeftijdsgrens op 18 of 21 jaar ligt. ‘We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker’, redeneert De Block. ‘Verbieden om te verbieden is niet de oplossing.’

‘Is hier nu eigenlijk een minister van Volksgezondheid aan het woord, of een minister van Economie?’ zegt een verontwaardigde Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM). ‘Er wordt telkens zogezegd een stap vooruit gezet, maar in realiteit blijft de minister adviezen negeren. Niet alleen van de Hoge Gezondheidsraad, maar bijvoorbeeld ook van de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen (VAD) en van de CM.’

Minister onwaardig

Het argument van De Block dat alcohol enkel maar aantrekkelijker wordt als je er een verboden vrucht van maakt, vindt Van Gorp een minister van Volksgezondheid onwaardig. ‘De minister vraagt aan verschillende instanties adviezen, maar slaat die in de wind. Ik ben het zo moe om telkens opnieuw wetsvoorstellen te zien met een lichte verschuiving, die geen duidelijkheid scheppen’, zegt hij.

De CM-voorzitter wijst er nog op dat zelfs op economisch vlak de puzzel niet klopt. ‘Jaarlijks kosten ziekten en ongevallen door alcoholconsumptie 5 tot 6 miljard euro, terwijl de inkomsten van de taksen op alcohol 3 miljard bedragen’, zegt hij. ‘En dat terwijl er wekelijks 12- tot 17-jarigen op de spoed terechtkomen door het drinken van alcohol.’