Hommeles bij Natuurpunt, algemeen directeur ontslagen
Chris Steenwegen. Foto: BELGA

Bij Natuurpunt heeft de raad van bestuur beslist om algemeen directeur Chris Steenwegen te ontslaan, enkele dagen eerder is financieel directeur Leentje Osselaer zelf opgestapt. Aan de basis liggen uiteenlopende meningen over strategie en visie tussen de raad en de directie.

‘De laatste jaren is Natuurpunt exponentieel gegroeid, niet alleen wat betreft het ledenaantal, maar ook financieel’, legt woordvoerder Hendrik Moeremans uit. ‘Tussen de raad van bestuur en de directie bestond er een conflict over de te volgen strategie en visie.’

De voorzitter van de raad van bestuur, Lieven De Schamphelaere, spreekt zelf zijn ‘grote waardering’ uit voor Steenwegen, maar maakt ook gewag van een ‘vertrouwensbreuk’.

‘“Natuurpunt bestaat enerzijds uit een sterk professioneel kader, dat door Chris Steenwegen werd geleid, maar anderzijds ook uit een groot vrijwilligersnetwerk, dat de eigenheid vormt van Natuurpunt. Tussen die twee is er spanning ontstaan.’

Het personeel zelf - bij Natuurpunt zijn ongeveer 480 mensen in dienst - reageert misnoegd op de beslissing van de raad van bestuur, zegt Koen Grolus, afgevaardigde van ACV in de ondernemingsraad. Afgelopen dinsdag, nadat financieel directeur Osselaer al was opgestapt, had het personeel nog een oproep gedaan aan de raad van bestuur om met alle partijen om de tafel te gaan zitten. ‘Maar daar hebben wij geen antwoord op gehad.’

Volgens Grolus ‘was en is’ de onderlinge verstandhouding tussen het personeel en Steenwegen zeer goed. ‘Wij willen dan ook dat de raad van bestuur de beslissing herziet. Wij hebben gevraagd om dat op de agenda te zetten van de volgende vergadering op dinsdag’, zegt hij. ‘Als de raad van bestuur daar niet op ingaat, dan beraden wij ons over verdere acties.’

Onder meer een staking behoort tot de mogelijkheden.