'Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten'
Foto: isopix
Zeker 1.500 Brusselse politieagenten zaten de voorbije dagen 'ziek' thuis. Ze deden dat uit protest tegen de hoge werkdruk. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt de Brusselse politie wat tegemoet. Hij erkent de hoge werkdruk en belooft nieuwe aanwervingen. Tegelijkertijd noemt hij de sociale onrust bij de politie onterecht, de vakbond ACV reageert met een open brief.

Minister Jambon kreeg van verschillende fracties in de Kamer vragen voorgeschoteld over de werkdruk, waarbij de oppositie zich scherp uitliet over zijn beleid. De minister gaf aan dat de werkdruk voor de politie de afgelopen dagen, weken en maanden erg hoog is geweest. Maar, zo zegt Jambon, de sociale onrust is onterecht en is gebaseerd op 'fake news'. 

Daar is politievakbond ACV het niet mee eens. 'Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten', schrijft Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Volgens hem negeert minister Jambon al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. 

'De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek', schrijft Dehaes. Volgens hem is dat ongezien, omdat politiemensen een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. 'De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie', aldus Dehaes.

Onrust

Jambon heeft de top van de federale en lokale politie gevraagd correcte informatie te verspreiden over een aantal dossiers die aan de basis liggen van sociale onrust binnen het politiekorps. 

Zo is er de hervorming van het ziektekapitaal. Dat gaat over de niet-opgenomen ziektedagen die iemand kan opsparen doorheen zijn carrière. Hij bevestigde dat de hervorming ook voor de politie zal gelden, maar dat hij de vakbonden heeft duidelijk gemaakt dat er plaats is voor overgangsmaatregelen.

Wat de capaciteit betreft - een oud zeer - gaat aan het einde van het jaar een nieuwe rekruteringsprocedure van start, waarvoor ook budgetten worden vrijgemaakt.

Jambon zei ook de ontevredenheid van de vakbonden over de verloning niet te snappen. Er was immers een akkoord van drie van de vier vakbonden om het loon voor heel wat agenten volgend jaar op te krikken. Bovendien wordt niet geraakt aan het regime voor de weekends en de overuren, verzekerde de vicepremier.

Hij gaf tot slot aan dat elke suggestie om geweld tegen de politie aan te pakken, werd geïmplementeerd of binnenkort wordt geconcretiseerd. 'Mijn deuren staan open voor bijkomende maatregelen', aldus nog Jambon.

Meer dan duizend zieke agenten

De 1.500 ziekmeldingen deden zich voor in de zes Brusselse politiezones, het Defensiekorps en de Dienst Openbare Veiligheid.

De politievakbond NSPV ziet die meldingen als een signaal dat het water de agenten tot ver voorbij de lippen staat. 'Ik denk dat we al een tijdje onder water zitten', zegt Mario Thys, Brussels voorzitter van NSPV. 'We zeggen al maanden aan minister Jan Jambon dat het onleefbaar is, maar hij heeft dat altijd naast zich gelegd, en dat heeft hij gisteren ook gedaan.'

'De politiek moet zich ten eerste de vraag stellen waar men op termijn en zelfs in 2040 naartoe wil met de politie. En ten tweede moet ze beslissen of ze politiemensen of politieambtenaren wil. Die vraag is cruciaal. Soms zijn we ambtenaren, de andere keer weer niet. Een eenvoudig voorbeeld is de Copernicus-toelage, waarvoor we niet beschouwd werden als ambtenaar', aldus Thys.

BVAS vraagt geen ziektebriefjes meer te schrijven voor ’zieke’ politiemensen

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) roept artsen intussen op geen welwillendheidsattesten af te leveren nu Brusselse politieagenten zich massaal ziek melden. De BVAS wijst erop dat de arts-patiëntrelatie een vertrouwensrelatie is die niet misbruikt mag worden om een ziektebriefje van een arts te verkrijgen.

‘Tekenen van ziekte zijn vaak subjectief en niet steeds te objectiveren tijdens één enkele raadpleging’, zegt de BVAS.

‘Vandaar ook dat een arts, om zijn anamnese af te nemen en om eventueel een attest op te maken, zich baseert op wat zijn patiënt zegt en dat de arts zijn patiënt ook a priori gelooft. Van patiënten wordt gevraagd dat ze die vertrouwensrelatie met hun arts niet misbruiken om een medisch niet-gerechtvaardigd ziektebriefje te bekomen.’

Een anamnese is wat een patiënt over de voorgeschiedenis en de relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in