Teruggegooide vis verliest zuigkracht
Foto: AFP

Een gaatje in de kaak van de hengelhaak? Dat verlaagt de zuigkracht van teruggegooide vis, waardoor die moeilijker voedsel binnenkrijgt.

Bij veel visvijvers moeten recreatieve hengelaars gevangen vis verplicht terugzetten. Die teruggezette vis heeft kwetsuren, veroorzaakt door de haak waarmee hij gevist werd. Meestal doorboort de haak de mondrand en zit de teruggegooide vis met een gaatje in de kaak opgescheept. Dat gaatje verlaagt de zuigkracht die de vis nodig heeft om voedsel te vangen, blijkt uit onderzoek van Sam Van Wassenbergh (Universiteit Antwerpen) en collega’s uit Canada en de Verenigde Staten.

‘Hoe groter dit gaatje is in verhouding tot de mondopening, hoe sterker de afname in zuigkracht. Zeker voor kleine vissen is een hengelhaak dikwijls relatief dik. Net die kleine vissen worden vaak teruggegooid, wat algauw een afname in zuigkracht van meer dan 10% betekent. Voor een vis kan dit het verschil zijn tussen net wel of net niet een prooi kunnen vangen.’

In The Journal of Experimental Biology publiceerde Van Wassenbergh hydrodynamische modellen die worden bevestigd door hogesnelheidsvideobeelden van Canadese zeebaarsjes die kort ervoor gevangen werden met een haak. De maximale zuigsnelheid van deze vissen was beduidend lager. Meer onderzoek is echter nog nodig volgens Van Wassenbergh: ‘Hoe lang het duurt vooraleer het gaatje dichtgegroeid is, en in welke mate dit alles de overleving van de vissen beïnvloedt, is nog niet geweten.’