Noorwegen heeft woensdag officieel zijn excuses aangeboden bij de Noorse vrouwen die tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met Duitse soldaten. De vrouwen, in de volksmond ‘moffenmeiden’ genoemd, kregen in de periode na de oorlog vaak te maken met represailles.

Volgens een conservatieve schatting van het Noorse centrum voor Holocauststudies en religieuze minderheden hadden tijdens de oorlog tussen de 30.000 en 50.000 Noorse vrouwen een intieme relatie met Duitse soldaten.

Behalve de vaak voorkomende vernedering door het haar af te scheren, kregen deze vrouwen na de bevrijding ook te maken met represailles van de autoriteiten: illegale arrestaties, interneringen, ontslagen, van sommige vrouwen werd zelfs de nationaliteit afgenomen.

‘In de periode na de Bevrijding zijn veel jonge meisjes en vrouwen die een relatie hadden met een Duitse soldaat of daarvan verdacht werden, het slachtoffer geweest van een onwaardige behandeling’, zei de Noorse premier Erna Solberg woensdag tijdens een evenement naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. ‘Vandaag wil ik uit naam van de regering excuses aanbieden.’

Geen financiële genoegdoening

De excuses komen 73 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Veel vrouwen van wie sprake, leven niet meer. De regering maakte ook duidelijk dat de excuses niet inhouden dat zij die nog leven, financiële genoegdoening krijgen.

Tijdens de oorlog bezetten meer dan 300.000 Duitse soldaten het neutrale Noorwegen. In 2000 bood Oslo zijn excuses aan bij de ongeveer 10.000 tot 12.000 kinderen die uit een Noorse moeder en een Duitse soldaat waren geboren. Ook zij kregen het na de oorlog vaak hard te verduren.