Kunsthandelaars reageren: ‘geen respect voor het gerecht’
Foto: BELGA

De vijf experten en kunsthandelaars die een strafzaak inleidden tegen de bruiklenen in het MSK, noemen de persconferentie van eigenaar Igor Toporovski en de geschorste museumdirectrice Catherine de Zegher ongepast. Ze betreuren dat die plaatsvond tijdens een lopend gerechtelijk strafonderzoek.

Lees hier hun volledige reactie:

De internationale groep experten en kunsthandelaars bijgestaan door Mr. Geert Lenssens en Mr. Niels Van Campenhout (SQ LAW) betreurt het dat Mevr. Cathérine de Zegher en Dhr. Igor Toporovski het nodig achten om in het MSK dossier, midden in een lopend gerechtelijk strafonderzoek naar de authenticiteit van de in MSK tentoongestelde werken van Russische Modernisten zoals Kandinsky en Malevich, een persconferentie te organiseren en zij menen dat dit niet getuigt van respect voor het gerecht.

Zij vinden het zeer merkwaardig dat een museumdirecteur in deze omstandigheden een dergelijke persconferentie organiseert samen met de eigenaar van de gecontesteerde kunstwerken en dat zij beiden dezelfde woordvoerder aanstellen. Zij willen de sereniteit en de discretie van het onderzoek in acht nemen en wensen het debat op dit ogenblik niet in de media te voeren.

Omdat tegelijk een poging wordt ondernomen om hun reputatie in een uiterst negatief daglicht te stellen, onder meer in een opiniestuk van Mevr. De Zegher in het kunsttijdschrift Hart, wensen zij wel te reageren.

Zij bekwamen deze ochtend een bevelschrift van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel tot aanstelling van gerechtsdeurwaarders om vast te stellen wat er op de persconferentie werd gezegd over de kunstwerken en over hun persoon. Het betrof een louter bewarende maatregel.

Zij menen momenteel als ‘klokkenluider’ slachtoffer te zijn van een georganiseerde vorm van ‘bashing’, terwijl zij bij al hun initiatieven niet alleen hun gespecialiseerde expertise en die van hun collega’s inschakelden, maar ook niet over één nacht ijs gingen.

Zij hebben op basis van concreet cultuurhistorisch onderzoek gefundeerde twijfels geuit over de authenticiteit van de werken op basis van stijlkenmerken, anomalieën en herkomst en zij staan daarin niet alleen. Zij zien ook zaken die vragen oproepen zoals het feit dat de bruikleenovereenkomst tussen MSK en de Stichting van de heer Toporovski tegelijk voorziet in de plicht van de Stichting om de ‘kostbare ‘ werken te verzekeren, terwijl het MSK toch aansprakelijk is voor alle schade en er tot nu toe geen enkel bewijs van enige verzekering werd bekendgemaakt. In de bruikleenovereenkomst staat ook een voorkooprecht voor MSK terwijl de Stichting stelt geen intentie te hebben om de werken te verkopen.

Zij vinden dat zowel de kunstwereld als het publiek recht hebben op de waarheid. Zij hebben alle vertrouwen in het verder onderzoek waaraan zij zullen blijven meewerken en waarbij enkel een onpartijdig wetenschappelijk onderzoek met positieve authentificatie de waarheid aan het licht kan brengen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig