Toporovski en De Zegher claimen: ‘Werken zijn authentiek’
Catherine de Zegher Foto: Photo News

Igor Toporovski en Catherine de Zegher hebben tien kunstwerken uit het Museum voor Schone Kunsten in Europese labo’s laten onderzoeken, zeggen ze op een persconferentie. Maar onomstotelijk bewijzen dat de werken authentiek zijn, doen die tests niet.

Het gaat om tien bruiklenen uit de collectie Toporovski waar dit voorjaar commotie over ontstond en die door de politie in beslag werden genomen. De eigenaar van de werken Russische avant-gardekunst, Igor Toporovski, en de geschorste museumdirectrice Catherine de Zegher beschouwen de werken nu als authentiek.

In de periode tussen ‘in de loop van januari’ en de inbeslagname halfweg maart liet de eigenaar tien werken, onder andere van Malevich, Popova, Goncharova, Larionov en El Lissitzky, naar Europese laboratoria brengen voor een materiaal-technisch onderzoek. Toporovski selecteerde de werken zelf en koos ook zelf de laboratoria uit. Nadien werden de werken teruggebracht naar het depot in het Museum voor Schone Kunsten.

Toporovski en De Zegher gaven op een persconferentie geen details over welke materialen precies werden onderzocht, zoals hout, textiel of welke verfsoort. De namen van de labo’s werden ook niet bekendgemaakt. Ze deelden evenmin de rapporten van de labo’s ‘uit respect voor het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel loopt.’

Echtheidscertificaten

Volgens Toporovski en De Zegher concluderen alle rapporten dat de materialen van de werken in kwestie overeenstemmen met de periode waarin ze zijn gedateerd. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: jaren 20. Dat wil niet zeggen: met zekerheid van die bepaalde kunstenaar. Toporovski en De Zegher zijn echter overtuigd dat het labo-onderzoek, aangevuld met hun eigen kunsthistorisch onderzoek, aantoont dat de werken ‘echt en authentiek’ zijn.

In het MSK hingen twee werken, van Exter en Kandinsky, waarvan Toporovski zegt over echtheidscertificaten te beschikken. Dat brengt het aantal geteste werken op 12 (op 24 bruiklenen).

Steunbetuigingen voor De Zegher

De persconferentie begon met een incident, toen twee gerechtsdeurwaarders zich aandienden. Ze hadden een eenzijdig verzoekschrift om alle persmateriaal op te vragen en alle toespraken te registreren. Het initiatief daartoe kwam van vijf personen die eerder een strafklacht indienden met burgerlijke partijstelling.

Het gaat om vier internationale kunsthandelaars, die naar eigen zeggen schade ondervinden omdat de kunstmarkt verstoord is door de gebeurtenissen. Ze ondertekenden de open brief die halfweg januari gepubliceerd werd. Bij het viertal voegde zich Ivona Malevich, een afstammeling van een Russische avant-gardekunstenaar, van wie in Gent diverse kunstwerken getoond werden.

‘Ik kan niet langer zwijgen, ik spreek in persoonlijke naam, gesterkt door de open brief van vorige week,’ aldus de Zegher. Toen ondertekenden 63 namen uit de kunstwereld een steunbetuiging die het voor haar opnam. ‘Ik spreek voor diegenen die houden van kunst, schoonheid en waarheid. Vandaag breng ik mijn verhaal.’

Een ingekorte versie van onderstaande tekst bracht Catherine de Zegher op de persconferentie. De volledige versie verschijnt in het kunstmagazine Hart.

Tekst De Zegher by De Standaard on Scribd

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig