Toekomstperspectieven voor bedrijfsjuristen: de witte raven onder de rechtenstudenten
Toon Gabriëls en Ruben Ruysbergh Foto: Jobat.be
Ze zijn best gegeerd op de arbeidsmarkt, lopen misschien wat minder in de kijker dan hun collega’s in de rechtbank en hebben een veelzijdig profiel. Ondernemingsjuristen beschermen bedrijven tegen mogelijke risico’s, praten op managementniveau en moeten met pragmatische oplossingen komen. Ruben Ruysbergh en Toon Gabriëls vertellen over hun job als bedrijfsjurist.

Na zijn rechtenstudie behaalde Ruben Ruysbergh (25) nog een master bedrijfseconomie en kon hij snel aan de slag bij een revisorenkantoor. Zijn hoofdopdracht betrof de organisatie van audits. “Concreet ging het om het uitvoeren van verschillende controletests op boekhoudkundige rekeningen om na te gaan of die een getrouw beeld gaven van de situatie in de onderneming”, vertelt Ruben. “Het was een goede start; ik heb veel bijgeleerd over hoe een onderneming werkt, maar wou toch een meer juridische richting uit.”

Creativiteit

Ruben solliciteerde spontaan bij BDO Legal, waar hij sinds juni 2018 actief is. Naast juridische competenties is BDO naar eigen zeggen vooral op zoek naar teamspelers die het fijn vinden om samen te werken met collega’s in een multidisciplinaire omgeving. Op welk vlak verschilt zijn takenpakket met zijn eerste job? Ruben Ruysbergh: “Als junior legal advisor heb ik in ieder geval meer verantwoordelijkheden dan voorheen en mijn takenpakket is uitgebreider en gevarieerder. De voorbije maanden kreeg ik uiteenlopende opdrachten bij diverse bedrijven, onder andere over de inkoop van eigen aandelen, financiering bij het verwerven van aandelen, belangenconflicten en het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van clausules bij overeenkomsten.”

Het ligt op het eerste gezicht minder voor de hand, maar ook een bedrijfsjurist kan in zijn job de nodige vrijheid en flexibiliteit terugvinden. “Hoewel een standaardcontract meestal het vertrekpunt is, komt het er dikwijls op aan om de wensen van de klant op een creatieve manier zo goed mogelijk aan bod te laten komen. Dat is een proces waar ik me helemaal in thuis voel.”

Ook sociaal recht

Ook Toon Gabriëls (28) is bedrijfsjurist. Hij is nog maar enkele maanden actief bij BDO Legal. Na het behalen van een bachelor rechtspraktijk volgde Toon een schakeljaar rechten en studeerde hij af als master in de rechten. “Ik ben gestart bij een advocatenkantoor, met de nadruk op werken aan de balie. Nadien maakte ik de overstap naar een groter advocatenkantoor, met de focus op juridisch bedrijfsadvies.”

Na anderhalf jaar keek Toon uit naar een nieuwe opportuniteit, ingegeven door het lastige woon-werkverkeer en de wens om actief te zijn in een multidisciplinaire omgeving. “De vacature als ondernemingsjurist bood mij een nieuwe kans. Van bij het begin was er veel aandacht voor het menselijke aspect”, vertelt hij. “Ik ben vooral bezig met arbeidsrecht, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Maar ook zaken als due diligence en het begeleiden van ondernemingen bij sociale verkiezingen behoren tot mijn werkveld.”

Lees verder:

> 

> 

>