Meer Frans op VRT voor talenkennis kinderen
Foto: rr
Meer Frans in kinderprogramma’s van de VRT of in het jeugdjournaal Karrewiet, daarvoor pleit de Vlaamse onderwijswereld. ‘De VRT heeft tenslotte een vormende taak’, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.

Het voorstel staat in een nieuw advies voor een sterker Frans in het basisonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin de hele onderwijswereld is vertegenwoordigd. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) had het advies gevraagd omdat amper de helft van onze twaalfjarigen de eindtermen haalt voor lezen in het Frans. Ook spreken gaat met horten en stoten.

‘Kinderen komen nu te weinig in aanraking met Frans buiten de school’, zegt Boeve. ‘Aangezien de VRT een vormende functie heeft, zou die aan talensensibilisering kunnen doen. Een Frans gedichtje in een kinderprogramma bijvoorbeeld.’

Franse boeken

Andere leden van de Vlor denken aan samenwerkingen met de Waalse RTBF voor het jeugdjournaal Karrewiet, om bepaalde items in het Frans te brengen. ‘Het zou al een begin zijn mochten we uit de beeldbank van de RTBF kunnen putten voor de lessen Frans’, zegt Marianne Coopman van vakbond COV.

Het voorstel over de VRT is een van de drie voorbeelden die de Vlor geeft. De instelling denkt ook aan subsidies voor bibliotheken om Franse boeken te kopen en aan een betere toegang tot Franstalige culturele activiteiten.

‘Ik sta volledig achter dit advies’, zegt minister van Media en Cultuur Sven Gatz (Open VLD). ‘De huidige overeenkomst met de VRT loopt nog twee jaar, maar het is het onderzoeken waard of we verplichtingen voor Frans moeten opleggen.’