Vlaamse regering moet binnen het jaar luchtkwaliteitsplan opstellen (anders volgt dwangsom)
Foto: Hollandse Hoogte

De Vlaamse regering moet van de rechtbank binnen het jaar een luchtkwaliteitsplan opstellen, nadat Greenpeace minister Schauvliege in gebreke had gesteld.

Greenpeace liet op 11 september een ingebrekestelling afleveren bij Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V). De reden: de regering toont een gebrek aan daadkracht om de luchtkwaliteit te verbeteren en slaagt er niet om die adequaat te meten.

De Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg heeft de vordering van Greenpeace nu deels gegrond verklaard.

Het Vlaams Gewest moet binnen het jaar na het vonnis een luchtkwaliteitsplan opstellen voor het volledige grondgebied. Doet de regering dat niet, dan moet ze aan Greenpeace een dwangsom betalen van 100 euro per dag vertraging. De totale som is geplafonneerd op 5 miljoen euro.

‘De jaargrenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) zijn in 2016 in alle zones en agglomeraties van het Vlaams Gewest overschreden’, stelt de rechtbank in een persbericht. ‘De maatregelen die het Vlaams Gewest heeft genomen, volstaan niet om die overschrijdingen te vermijden en zullen de luchtverontreiniging ook niet binnen een zo kort mogelijke periode terugdringen beneden de jaargrenswaarde.’

Nochtans is dat verplicht volgens de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn.

Het Vlaams Gewest moet daarnaast binnen de drie maanden ook de resultaten van de bijkomende metingen naar de luchtkwaliteit meedelen aan de Europese Commissie. Ook dat is verplicht van Europa.

De regering kan nog in beroep gaan.