Vier ministers van Leefmilieu, maar niemand aanwezig op cruciaal klimaatoverleg
Carlo Di Antonio had er moeten zijn, maar stuurde zijn kat Foto: BELGA

Liefst vier ministers van Leefmilieu telt ons land, en toch is geen van hen vandaag aanwezig op een cruciaal klimaatoverleg in Luxemburg. Het toont nogmaals aan hoe gefragmenteerd en kafkaiaans het Belgische klimaatbeleid wordt gevoerd.

Sinds dinsdagochtend zitten de Europese lidstaten in Luxemburg bijeen voor een erg belangrijk klimaatoverleg. Op de agenda: met hoeveel de CO2-uitstoot van wagens tegen 2030 moet worden verminderd. Een belangrijke beslissing om de opwarming van het klimaat te beperken tot anderhalve graad, en iets waarover binnen de Europese Unie grote verdeeldheid bestaat. Vooral Duitsland en Oost-Europa staan op de rem.

Aan de onderhandelingstafel namen vanmorgen vroeg ministers van Leefmilieu plaats vanuit de hele Europese Unie. Verscheidene lidstaten, zoals Frankrijk en Zweden, stuurden zelfs meerdere regeringsleden.

Maar België niet. Samen met Ierland en Malta zijn wij de enige lidstaat die zelfs geen enkel regeringslid heeft afgevaardigd. Aan keuze nochtans geen gebrek: zowel de federale, de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse regering hebben een eigen minister van Leefmilieu.

Beurtrol

Die vier ministers van Leefmilieu hebben bovendien onderling een beurtrol afgesproken, waarin is vastgelegd wie op welk moment op belangrijke, multilaterale vergaderingen aanwezig is. Volgens die afspraak zou ons land vandaag in Luxemburg vertegenwoordigd worden door Carlo Di Antonio (CDH), Waals Minister van Leefmilieu.

‘Minister Di Antonio is vandaag inderdaad niet aanwezig in Luxemburg’, bevestigt zijn woordvoerster aan De Standaard. ‘Het klopt dat hij volgens de beurtrol daar aanwezig had moeten zijn. Er was echter een afspraak gemaakt met zijn collega in de Waalse regering, Jean-Luc Crucke (MR), die Klimaat in zijn portefeuille heeft, dat hij naar Luxemburg zou gaan. Blijkbaar heeft minister Crucke dat niet meer gedaan. Waarom? Dat weten we niet.’

Een woordvoerder van Crucke laat dan weer weten dat de planning van de minister het niet toeliet dinsdag naar Luxemburg af te reizen. 'De agenda van de minister was al helemaal vol. Bovendien is dit een overleg dat heel het land raakt, en niet enkel Wallonië. Daarom vinden wij het net goed dat ons land er is vertegenwoordigd door een Belgische topdiplomaat, en niet door een Waalse minister. Dat gebeurt bovendien wel vaker, en wil geenszins zeggen dat wij dit overleg niet belangrijk vonden.'

Laakbaar beleid

Europarlementslid Bart Staes (Groen) zegt ‘niet te spreken te zijn’ over het feit dat geen enkele Belgische minister aanwezig is op het klimaatoverleg. Hij noemt de gefragmenteerde wijze waarop het Belgische klimaatbeleid wordt gevoerd ‘laakbaar’. Collega-parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) zegt op Twitter ‘dat de schande niet groter kan zijn’.

Geeft de afwezigheid van een Belgische minister inderdaad geen verkeerd signaal? Het kabinet van Di Antonio zegt dat ons land wel degelijk vertegenwoordigd is tijdens de vergadering, al is dat dan niet door een regeringslid.

‘Er is vrijdag een gezamenlijk Belgisch standpunt ingenomen, dat tijdens de vergadering wordt vertolkt door een hoge diplomaat. Daarnaast zijn er ook lagere ambtenaren uit de Waalse administratie aanwezig’, klinkt het.