Open VLD Leuven pleit voor drastische belastingverlaging
Alexandra Roumans en lijsttrekker Rik Daems gaan op campagne met een elektrische wagen. Foto: hsb

Open VLD Leuven lanceert een aantal voorstellen om de belastingen in de universiteitsstad drastisch te verlagen en op die manier het leven en wonen betaalbaarder te maken.

‘De personenbelasting is weliswaar laag in Leuven, maar vele andere belastingen zijn veel hoger dan elders, waardoor de Leuvenaar op het einde van de rit meer betaalt’, zegt lijsttrekker Rik Daems.

Daems pleit ervoor dat de ongeveer 7 miljoen euro bijkomende middelen uit het Gemeentefonds die het stadsbestuur verwierf door overschrijding van de kaap van 100.000 inwoners, besteed wordt aan een verlaging van de aanvullende personenbelasting van 6,7 naar 5,5 procent.

‘Concreet betekent dat voor een single met een gemiddeld inkomen een belastingverlaging van minstens 200 euro en meer per jaar. Voor een gezin van tweeverdieners met kinderen gaat het al snel over 400 tot 500 euro. Die verlaging is voor ons een must’, zegt Daems.

Leuven moet ook gebruikmaken van het decreet dat een verlaging of kwijtschelding van de onroerende voorheffing mogelijk maakt in een verloederde stadswijk of na renovatie van onbewoonbare en leegstaande panden. ‘De Vlaamse regering besliste onlangs om de eerste vijf jaar onroerende voorheffing kwijt te schelden. De stad moet dat met vijftien jaar verlengen. Dat kan voor de betrokkenen een budget tussen 20.000 en 30.000 euro vrijmaken.

De onroerende voorheffing voor senioren met een laag pensioen dient volledig afgeschaft, vindt hij. ‘De onroerende voorheffing betekent voor hen vaak een maand pensioen, wat regelrecht asociaal is’.