Geen molens voor Delvoye: Raad van State vernietigt milieuvergunningen
Foto: Jimmy Kets

De Raad van State heeft de milieuvergunningen nietig verklaard voor drie windmolens langs de E40 in het Oost-Vlaamse Melle en Wetteren, in de omgeving van het als monument beschermde kasteel De Bueren van kunstenaar Wim Delvoye.

'Uit het dossier blijkt niet dat werd onderzocht of het windturbinepark een aanzienlijke invloed uitoefent of kan uitoefenen op het bijzonder beschermd gebied', stelt het arrest van de Raad van State.

Kunstenaar Wim Delvoye strijdt al jaren tegen windmolens die energiebedrijf Eneco wil plaatsen. Die zouden terechtkomen langs de E40 en spoorlijn Brussel-Gent in Melle, vlak bij een domein dat Delvoye bezit.

Delvoye trok naar de Raad van State tegen de milieuvergunning voor één windturbine in Wetteren, toegekend door de provincie Oost-Vlaanderen aan EDF Luminus, en tegen de milieuvergunning voor twee windturbines in Melle, toegekend door minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan Eneco Wind Belgium.

Beschermde gebieden

Het kasteel De Bueren van Delvoye ligt in de omgeving van de drie windmolens. Hij had eerder beroep aangetekend tegen de vergunning van de provincie omdat hij vreesde voor geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. De minister oordeelde dat het beroep niet gegrond was en ze was ervan overtuigd dat de exploitant de nodige maatregelen nam om geluidshinder en slagschaduw te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

De Raad van State concludeert in twee arresten echter dat de vergunningsbeslissingen het voorzorgsprincipe van de natuurtoets schenden en dat ze nagelaten hebben te onderzoeken of het windturbinepark aanzienlijke milieueffecten heeft op aanwezige bijzonder beschermde gebieden.