Duitsland gaat ons land helpen met onze energievoorziening om een mogelijk stroomtekort tijdens de winter te voorkomen. Dat heeft premier Charles Michel (MR) gezegd tijdens zijn regeerverklaring.

De problematiek rond de energievoorziening van de afgelopen weken noemde de premier 'onaanvaardbaar'. 'Prijsstijgingen die gelinkt zijn aan de ongewone onbeschikbaarheid van de nucleaire capaciteit moeten gefactureerd worden aan Engie-Electrabel', zo herhaalde hij. 'De energievoorziening is een voortdurende uitdaging. Het is essentieel voor onze burgers en bedrijven.' De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft hem de hulp van Duitsland aangeboden.

De toespraak van de premier was weinig verrassend. Naast energie schoof hij jobs/investeringen/digitalisering, defensie, migratie en de pensioenen als prioriteiten naar voren. Over Arco zei de premier dan weer niets.

Jobs

'We hebben gekozen om onze economie een boost te geven en onze overheidsfinanciën te saneren', speechte Michel. De premier kreeg applaus toen hij zei dat de lasten op arbeid met 12,9 miljard zijn gedaald. 'Show me the money! Here is the money! 12,9 miljard euro voor de mensen die werken en jobs creëren.'

De 'jobs, jobs, jobs'-mantra van zijn regering noemt Michel een obsessie. 'En het is een realiteit voor 219.000 meer mensen.' Ook de taxshift haalt de premier opnieuw aan. 'We hadden 100 euro netto extra beloofd voor de laagste lonen. (...) We hebben woord gehouden. En we hebben zelfs beter gedaan.'

Investeringen

Voor de premier is de uitvoering van de jobsdeal en het investeringspact nu prioritair. 'Onze werkgelegenheidsgraad is gestegen maar ligt nog steeds onder de Europese doelstelling. De 28 concrete hervormingen zijn het sluitstuk van de modernisering van onze arbeidsmarkt. Met één doel voor ogen: meer mensen activeren.'

De premier wees op de vele vacatures die maar moelijk ingevuld geraken. 'Jongeren, ouderen en mensen met een migratie-achtergrond hebben te weinig kansen op de arbeidsmarkt', zegt hij. 'Terwijl we van alle ondernemers voortdurend hetzelfde verhaal horen. Er zijn duizenden knelpuntberoepen in te vullen. Maar bedrijven vinden te weinig mensen. (...) De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is daarom een belangrijke impuls.' Hij noemt dat geen besparing op de kap van werklozen, maar een springplank naar werk.

De premier wil inzetten op investeringen. Zo wil hij de huidige rem op investeringen wegwerken en innovatieve projecten stimuleren voor de private en publieke sector. 'We moeten nu ingrijpen.! We zetten een turbo op onze investeringen.' Hij haalde 6 miljard euro investeringen aan in het spoor, onder meer in de verbetering van een aantal stations.

Ook van digitalisering moet de regering werk maken. Met een vierde mobiele operator wil ze lagere telecomprijzen en een snellere uitrol van het 5G-netwerk bereiken.

Asiel en Migratie

Over asiel en migratie zei de premier dat ons land geen doorreisroute mag worden naar Groot-Brittannië. 'Wij tolereren niet dat mensensmokkelaars hun dodelijk model bij ons ontwikkelen.' De openbare orde moet gegarandeerd zijn, zei de premier. 'Dit is het doel van het actieplan dat wij volledig zullen uitvoeren. Nauwe samenwerking met de Britse regering moet de controles sluitender maken. Het is ook de bedoeling de transmigranten beter te oriënteren en te informeren. We gaan ze ofwel aanmoedigen om een asielaanvraag in te dienen. Ofwel om ons grondgebied vrijwillig of onder dwang te verlaten.'

Defensie

Voorts wil de regering in Defensie en veiligheid investeren. 'Verschillende programma's zijn opgezet: pantservoertuigen, fregatten en mijnenjagers, drones en straaljagers.' Voor het einde van de legislatuur wil hij in die dossiers knopen doorhakken.

Pensioenen

Tegen het einde van de legislatuur zal volgens de premier een van de belangrijkste hervormingen van ons pensioenstelsel sinds 1945 zijn doorgevoerd. 'We willen verder hervormen met drie parallelle doelen. De verlenging van de gemiddelde loopbaan, de harmonisering van de regimes en een sterkere link tussen werken en het pensioen.'

Ook in de hervorming van de zware beroepen hoopt de premier op vooruitgang.

Fake news

Tot slot kondigde premier Michel een fonds aan dat projecten rond factchecking aanmoedigt. Fake news noemt hij een bedreiging voor de democratie.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in