Miljoen vrijwilligers krijgen beter statuut
Foto: Getty images

De ministerraad heeft vrijdag de aanpassing van het vrijwilligersstatuut goedgekeurd.

Vrijwilligers krijgen voortaan een 'kostenvergoeding' in plaats van een 'vergoeding', wat moet benadrukken dat hun engagement gratis is. Op de kostenvergoeding kan ook geen beslag worden gelegd door schuldeisers. 

Ons land telt zowat 1,2 miljoen vrijwilligers die zich regelmatig of eerder occasioneel voor een vereniging engageren. De overgrote meerderheid wordt zuiver beschouwd als vrijwilliger. Daarnaast helpen zo’n 600.000 mensen occasioneel, spontaan en gratis hun buren, vrienden of naasten. Voor die spontane hulp bestaat er geen regeling.

Sinds 2005 bestaat er een wettelijke regeling van het statuut van vrijwilligers. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en haar collega van Werk Kris Peeters (CD&V) engageerden zich er drie jaar geleden toe dat statuut aan een update te onderwerpen.

Vrijwilligers die hun fiets of auto gebruiken kunnen tot 2.000 kilometer een vergoeding krijgen. Die beperking valt weg als het vrijwilligerswerk bestaat uit het vervoer van personen, bijvoorbeeld zieken of kinderen van een sportclub.

Geschenken

Occasionele geschenken voor vrijwilligers gelden niet langer als loon en worden niet verrekend voor het maximumbedrag voor kostenvergoedingen. Op de vergoeding kan geen beslag worden gelegd. Dat moet ervoor zorgen dat mensen met schulden niet worden ontmoedigd vrijwilligerswerk te verrichten.

Voortaan moet een organisatie die een beroep doet op vrijwilligers, duidelijk aangeven of het beroepsgeheim voor hen geldt. Vandaag moet een vrijwilliger dat zelf uitvissen. Tot slot verduidelijkt het nieuwe statuut dat wie opdrachten als vrijwilliger uitvoert binnen een onbezoldigd mandaat, door alle openbare instellingen als vrijwilliger moet worden beschouwd. Ze kunnen dan ook enkel een kostenvergoeding krijgen.

De ministers De Block en Peeters hopen dat het nieuwe statuut voor het einde van het jaar kan ingaan.