Kamer haalt abortus uit de strafwet
Themabeeld Foto: rr

De plenaire Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen goedgekeurd dat abortus uit de strafwet haalt. Dat gebeurde meerderheid en cdH tegen oppositie, met hier en daar enkele onthoudingen. Daardoor zal vrijwillige zwangerschapsonderbreking niet langer als misdrijf worden beschouwd, behalve als die buiten het wettelijk kader wordt uitgevoerd.

Hoewel vrijwillige zwangerschapsonderbreking al sinds 1990 onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, stond abortus nog wel in het strafwetboek. Verschillende partijen pleiten er al langer voor om abortus volledig uit de strafwet te halen, omdat het stigmatiserend zou werken.

Uiteindelijk werkten de meerderheidspartijen een compromisvoorstel uit, dat donderdag ook de goedkeuring kreeg van oppositiepartij cdH. Het voorstel haalt de artikelen over abortus uit het strafwetboek en zet die om in een specifieke wet.

In de praktijk zal de wetswijziging niet zoveel veranderen. Abortus blijft mogelijk voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. De vrouw moet grondig worden ingelicht over de ingreep en de alternatieven en de arts moet zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te laten afbreken. De reflectieperiode van zes dagen blijft behouden, behalve als er dringende medische redenen zijn.

Na de termijn van twaalf weken kan de zwangerschap enkel onder voorwaarden onderbroken worden: indien de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig