WoninGent in twee weken van prijsbeest naar risee
De huisvestingsmaatschappij WoninGent kreeg twee weken geleden nog een prijs voor de communicatie over het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent (foto). Foto: frederiek vande velde

WoninGent zit in de hoek waar de klappen vallen, na de verhuur van afgekeurde sociale woningen. Toch kreeg de organisatie twee weken geleden de prijs voor ‘Inspirerend Sociaal Wonen’. ‘De discussie is nooit zwart-wit. Zelfs met een grote zak geld zijn de problemen niet in een vingerknip opgelost.’

‘Positieve beeldvorming over sociaal wonen en de focus op concrete mensen en concrete verhalen is heel waardevol om het draagvlak voor sociaal wonen te vergroten’. Zo leest een persbericht ...