‘Moordenaar van ergste soort’ krijgt geen asiel in België
Foto: AP

De asielaanvraag van Bernard Ntuyahaga, de Rwandese majoor veroordeeld voor de gruwelijke moorden op tien Belgische para’s, is verworpen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Het CGVS heeft de asielaanvraag verworpen van de Rwandese ex-majoor. Dat schrijft La Dernière Heure en is door zijn advocaat bevestigd aan De Standaard.

Ntuyahaga werd in 2007 door het hof van assisen van Brussel tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dood van de tien Belgische blauwhelmen. De openbaar aanklager had het over een ‘moordenaar van het ergste soort’.

Sinds juni 2018 verblijft Ntuyahaga in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. De gewezen officier van het vroegere Rwandese leger heeft zijn straf uitgezeten en vroeg na zijn vrijlating asiel aan in België.

Hij bevestigt vandaag aan La Dernière Heure dat zijn asielaanvraag werd afgewezen, naar eigen zeggen op basis van het VN-Vluchtelingenverdrag. Dat biedt de mogelijkheid om mensen die ernstige misdrijven hebben begaan, uit te sluiten van het vluchtelingenstatuut. Ntuyahaga zegt dat hij beroep zal aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Kleine kans

De kans dat Ntuyahaga asiel zou krijgen, was heel klein. Wie veroordeeld is voor ernstige niet-politieke misdrijven, verliest het recht op bescherming.

Ook de terugkeer naar Rwanda is niet vanzelfsprekend. België is verplicht om, op basis van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, na te gaan of Ntuyahaga in Rwanda niet blootgesteld zou kunnen worden aan een onmenselijke behandeling. Als Hutu die veroordeeld is voor zijn aandeel in de genocide in Rwanda, kunnen wraakacties moeilijk worden uitgesloten.

Een andere mogelijkheid is dat België op zoek gaat naar een ander land waar hij veilig zou kunnen wonen. Eerder schreef De Standaard al dat de Rwandese majoor misschien naar Denemarken kan. Zijn familie woont er en het zou een elegante oplossing zijn.

Geen onderdak

Toen Ntuyahaga in juni vrij kwam, werden de gezinnen van de tien commando’s van Flawinne door het parket noch door de strafuitvoeringsrechtbank of de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht van de vrijlating van Ntuyahaga. Dat zei Martine Debatty, de zus van wijlen korporaal Alain Debatty. ‘Hij mag in België geen onderdak krijgen’, aldus Debatty in augustus.