Voorstel ministerraad: klokkenluiders mogen fiscus helpen fraude op te sporen
Foto: REUTERS

De ministerraad buigt zich morgen over de toekenning van extra wapens aan de fiscus in de strijd tegen fiscale fraude. Een klokkenluidersregeling ligt op tafel. Belastingplichtingen die niet ‘vrijwillig meewerken’ aan een fiscaal onderzoek, kunnen sancties oplopen.

Het nieuw arsenaal maatregelen tegen fiscale fraude van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, is een rechtstreeks gevolg van de ‘Panama Papers’. Een bijzondere commissie stelde eerder een lijst ...