Test Aankoop dreigt met rechtszaak na nieuw ‘trucje’ Ryanair
Foto: REUTERS

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft sinds dinsdag een nieuwe clausule opgenomen in haar ‘algemene voorwaarden’. Klachten kunnen voortaan alleen nog maar worden ingediend bij een Ierse rechtbank. Op die manier zet ze Belgische reizigers de facto buitenspel. ‘Een oneerlijke handelspraktijk’, zegt Test Aankoop.

‘Elk geschil dat ontstaat uit, of in verband staat met, deze overeenkomst is de bevoegdheid van de Ierse rechtbanken.’ Deze toevoeging staat sinds dinsdag in de ‘algemene voorwaarden’ waarmee je je akkoord verklaart wanneer je een Ryanair-ticket koopt. De ‘algemene voorwaarden’, dat zijn die pagina’s lange voorwaarden, die - laat ons eerlijk wezen - niemand leest.

Maar de wijziging van die voorwaarden is wel degelijk ingrijpend. Want eigenlijk wil het zeggen dat Belgische reizigers voortaan alleen nog een klacht kunnen indienen in Ierland als ze vinden dat ze onheus werden behandeld door Ryanair.

Tot voor kort kon je een geschil met Ryanair voor een Belgische rechtbank beslechten. En gelet op de vele problemen door de stakingen de laatste maanden, valt te verwachten dat heel wat gedupeerde reizigers naar de rechtbank zullen stappen. Dat kan vanaf nu dus enkel nog … in Ierland. Maar wie zal er de moeite willen doen om daarvoor naar Ierland te gaan of een Ierse advocaat onder de arm te nemen?

Test Aankoop

‘Wat Ryanair hier doet, kan niet’ zegt Simon November van Test Aankoop. ‘Op die manier creëert Ryanair een onevenwicht. Ryanair weet goed genoeg dat er maar zeer weinig ontevreden klanten naar Dublin zullen trekken.’

‘De wet verbiedt trouwens dergelijke praktijken. De Rome 1 verordening van het internationaal privaatrecht verbiedt dat een bedrijf zijn klanten zich enkel laat wenden tot een rechtbank waar het bedrijf is gevestigd.’

Test Aankoop zal Ryanair een ingebrekestelling sturen, zeg maar een laatste kans bieden om de nieuwe voorwaarde te schrappen. Als Ryanair daar niet binnen de acht dagen op ingaat, start Test Aankoop een vordering tot staking. Zo’n procedure kan negen maanden tot een jaar op zich laten wachten.