Rusthuizen behoeden zich voor ronselende politici
Foto: Koen Fasseur

Politici die op rusthuisbezoek gaan met een kleine attentie, om dan met zo veel mogelijk volmachten weer buiten te stappen: volgens Zorgnet-Icuro blijft het een courante praktijk.

‘Onlangs kwam een familielid van een lokale politica hier informeren naar de manier waarop wij omgaan met de volmachten van de bewoners’, zegt een medewerkster van een woonzorgcentrum in Sint-Niklaas. ‘Toen ze doorhad dat het niet mogelijk is meer dan één volmacht te krijgen, vertrok ze weer. Ze vond het te veel moeite voor één stem.’

Dergelijke verhalen bereiken ook Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Her en der proberen lokale politici volmachten te ronselen bij bejaarden die niet goed ter been zijn en de tocht naar het stemhokje niet zien zitten. ‘Ongehoord’, zegt Cloet. ‘Uit onze informatie blijkt dat de toestand dit jaar niet is verbeterd. Het is nochtans tegen alle deontologie. Het is tijd dat de partijen zich van dit probleem bewust worden.’

Ze roept de partijen op een ­interne deontologie op te stellen die komaf maakt met dergelijke ronselpraktijken. Dat moet ook voor­komen dat de rusthuizen extra regels opleggen om het fenomeen tegen te gaan.

Stembus in rusthuis

Niet dat de woonzorgcentra hebben stilgezeten. De voorbije jaren hebben ze allerlei mechanismen ontwikkeld om overijverige politici tegen te houden. Zo deelt een rusthuis van Zorgbedrijf Genk de kiesbrieven alleen uit wanneer er een familielid in de buurt is. 

In een centrum van Zorgbedrijf Roeselare worden de kiesbrieven dan weer centraal beheerd. Pas een tweetal dagen voor de verkiezingsdag krijgen de bewoners hun document. Zo wordt de termijn om naar een volmacht te hengelen ingekort. Ook proberen veel rusthuizen de stemhokjes in het woonzorgcentrum zelf te laten installeren. Waar dat niet kan, proberen ze vervoer naar de stembus aan te bieden. Het personeel vraagt ook aan familieleden van de bewoners een oogje in het zeil te houden, zodat de bewoner van het woonzorgcentrum geen volmacht geeft aan om het even wie.

Het is voor politici vandaag in iedere geval moeilijker geworden om een veel volmachten in de wacht te slepen. Voor de eeuwwisseling stond er geen limiet op het aantal volmachten dat een persoon kon bemachtigen. Vandaag is dat er maximum één. Hardnekkige ronselaars proberen dat te omzeilen door familieleden op de woonzorgcentra af te sturen.