Zaventem draaischijf voor bushmeat
Foto: vrt
Via Zaventem komen er grote hoeveelheden illegaal jachtvlees ons land binnen. Onderzoek moet gerichtere douanecontroles toelaten in de toekomst.

Brussel en de luchthaven van Zaventem zijn draaischijven voor de handel van illegaal geïmporteerd jachtvlees, ook wel bushmeat genoemd. Dat blijkt uit de uitzending van ‘Pano’, het reportagemagazine van de VRT.  Bushmeat is vlees afkomstig van de jacht op wilde dieren in bijvoorbeeld het tropisch regenwoud in Centraal-Afrika. Veelal gaat het om bedreigde diersoorten waarop niet mag  gejaagd worden of die niet mogen verhandeld worden.

Het douanepersoneel op de luchthaven van Zaventem voert een keer per maand gerichte controles uit op vlees dat wordt meegebracht door passagiers. Daarnaast voert het ook sporadisch en steekproefsgewijs acties op cargovrachten. In 2017 namen de douanediensten 2200 kilogram vlees in beslag en bij zeven passagiers  28 kilogram bushmeat. Naar schatting wordt er in werkelijkheid veel meer illegaal jachtvlees ons land binnengebracht.

Op bushmeat invoeren staan gevangenisstraffen tot twee jaar en boetes tot 3000 euro. Vervolging blijft meestal uit omdat het bushmeat eerst een DNA-analyse moet ondergaan alvorens zeker te stellen dat het wel degelijk om verboden jachtvlees gaat. In de afgelopen vier jaar is er slechts één proces-verbaal opgesteld voor het binnensmokkelen van een krokodillenkop. Die zaak is nog lopende bij het parket van Halle-Vilvoorde.

Binnenkort gerichtere controles
 Bevoegd minister Marie-Christine Marghem (MR) heeft vorig jaar middelen uitgetrokken voor een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit Luik, de douanediensten en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Gedurende twee jaar is het FAVV  aanwezig bij douanecontroles en nemen zij van al het in beslag genomen vlees eerst een DNA-staal alvorens dat wordt vernietigd. Het onderzoek moet een realistisch beeld geven van de oorsprong van het onderschepte bushmeat en de hoeveelheden. Dat maakt het voor de douane in de toekomst mogelijk gerichtere controles uit te voeren en zo de hoeveelheden bushmeat die ons land worden binnengebracht te reduceren. België is na Zwitserland en Frankrijk het derde Europese land dat een dergelijk onderzoek opzet. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.