Waals parlement riskeert leegloop
Plenaire vergadering van Waals parlement Foto: BELGA

Het Waalse parlement kan - als ieder parlementslid dat zich lokaal verkiesbaar stelt, ook verkozen wordt - eind dit jaar tot een derde van de parlementsleden verliezen.

Waalse parlementsleden mogen hun mandaat niet langer combineren met een lokaal engagement, en dat zou met een beetje pech voor meerderheidspartijen MR en cdH zelfs tot gedeeltelijke verkiezingen kunnen leiden.

Het Waalse parlement stemde in 2010 al een erg strenge decumulregeling. De overgangsfase die daaraan voorafging, loopt nu af. Schepenen, burgemeesters en andere lokale mandatarissen mogen dat mandaat niet langer combineren met een zitje in Namen en moeten bij de installatie van de volgende gemeenteraden in december dus kiezen tussen beide petjes.

Leegloop

De strenge regels zouden het Waals parlement wel eens zuur kunnen opbreken. Een derde van de parlementsleden, 25 op 75, liet al blijken te overwegen het halfrond te verlaten als ze op 14 oktober lokaal verkozen worden, bevestigt griffier Frédéric Janssens. Het gaat onder meer om parlementsvoorzitter André Antoine (cdH).

Die leegloop zou vooral de meerderheid van MR-cdH pijn kunnen doen. Die heeft eigenlijk maar één zetel op overschot (38 op 75), en heeft niet voldoende opvolgers voor elk parlementslid dat het halfrond zou kunnen verlaten. Met een beetje pech trekken de Walen begin volgend jaar dus opnieuw naar de stembus, voor gedeeltelijke verkiezingen van het Waals parlement, terwijl dat in mei sowieso opnieuw verkozen wordt. ‘Het bureau van het parlement heeft zich voorbereid op een scenario dat nefast zou zijn voor het parlementaire werk’, stelt voorzitter André Antoine, die ook toegeeft dat er in bepaalde kieskringen problemen zouden kunnen opduiken. Maar ‘onze inspanningen inzake efficiëntie mogen niet worden aangetast’, benadrukt de cdH’er.

Naast politieke gevolgen zou het vertrek van een hele rist parlementsleden en de organisatie van nieuwe verkiezingen ook financiële gevolgen hebben, geeft Antoine toe. ‘Er zal onvermijdelijk een financiële impact zijn, een factuur die we zullen moeten onder ogen zien’, zegt Antoine. Volgens Janssens gaat het om een maximale kost van 100.000 euro per parlementslid dat vertrekt, en dat terwijl de verkiezingen van enkele maanden later de kaarten toch opnieuw zullen schudden.