Autobouwers gedwongen tot radicale uitstootbeperking
Een elektrische Tesla met een toepasselijke nummerplaat. Foto: Jimmy Kets

Het Europees Parlement heeft gestemd voor een ambitieuze uitstootreductie bij nieuwe wagens.

In 2030 moeten nieuwe auto’s 40 procent minder kooldioxide uitstoten dan nu. Die doelstelling is vanmiddag door een meerderheid van de Europese parlementsleden goedgekeurd. De doelstelling is iets minder ambitieus dan wat eerder in de commissie Leefmilieu was gestemd. Daar was een meerderheid voor een reductie met 45 procent. Maar anderzijds is het doel strenger dan het voorstel van de Europese Commissie, die niet verder wilde gaan dan 30 procent.

Of het uiteindelijk echt 40 procent zal worden, is niet zeker. Het parlement moet hierover onderhandelen met de Commissie en de Europese Raad. De milieuministers van de lidstaten zullen volgende week hun standpunt bekendmaken. Maar het parlement heeft voorlopig standgehouden tegen het intensieve gelobby van de auto-industrie, die het voorstel liever zag verwateren omdat het onhaalbaar zou zijn.

Maar dat argument gaat niet op, vindt Mark Demesmaeker (N-VA). ‘In plaats van te investeren in sjoemelsoftware, moeten de producenten zich voluit inzetten voor een vergroening van het wagenpark. Dat is essentieel voor een betere luchtkwaliteit. Onze burgers hebben recht op propere lucht.’ Het parlement heeft ook besloten dat in 2030 vier op de tien nieuwe wagens emissievrij of -arm moet zijn.

Demesmaeker vreest dat in de onderhandelingen met de lidstaten Duitsland dwars zal gaan liggen. De Duitse regering doet er alles aan om de belangrijke auto-industrie niet te veel voor het hoofd te stoten.

Ook Bart Staes (Groen) vindt dat de auto-industrie meer ambitie moet tonen. ‘We staan op een keerpunt in de sector. Dieselgate toonde al aan dat de Europese auto-industrie verouderd is en dat ze elke innovatie zo lang mogelijk voor zich uit schuift. Ondertussen gaat de rest van de wereld door. Als we niet meer ambitie tonen, lopen we binnen een paar jaar achterop, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in Europa.’

De Europese autobouwersfederatie Acea reageerde meteen negatief op de stemming. ‘We maken ons zorgen over de extreem agressieve CO2-reductiedoelen’, aldus secretaris-generaal Erik Jonnaert. ‘Dit dreigt een negatief effect te hebben op de werkgelegenheid in de hele waardeketen. Het zou de sector in recordtijd tot een dramatische transformatie dwingen’. Hij wijst erop dat er nog te weinig infrastructuur is voor het opladen van elektrische wagens.

De stemming van vandaag ging uitsluitend over de reductie van het broeikasgas CO2. Dus niet over vervuilende stoffen zoals NOx, dat het onderwerp was van het Curieuzeneuzen-project van deze krant. Beide hangen wel samen, want strengere CO2-normen zullen leiden tot meer elektrisch aangedreven auto’s, die geen NOx uitstoten.