Ex-prof schuldig aan seksueel overschrijdend gedrag

Een voormalig diensthoofd van het UZ Gent en UGent-gastprofessor is veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover drie vrouwen die op zijn dienst werkten.

Tijdens de behandeling van de zaak sprak de man over een ‘complot om hem buiten te krijgen’, maar de rechter ging daar niet in mee.

Vier vrouwen beschuldigden het ex-diensthoofd van ongewenst seksueel gedrag tussen 2010 tot 2014. Er is geen sprake van aanranding en de man werd vervolgd op basis van het sociaal strafwetboek, omdat het welzijn van de vrouwen op de werkvloer werd aangetast.

De vrouwen getuigden in de rechtbank dat er sprake was van ongeoorloofde aanrakingen en dat hij zijn machtspositie had misbruikt. ‘De verklaringen van de slachtoffers zijn geloofwaardig’, stelde de arbeidsauditeur. ‘Ze vreesden voor represailles en jobverlies.’

Bij een van de vrouwen kwam het daadwerkelijk tot een relatie. ‘Maar ze kon niet anders’, aldus haar advocaat. ‘De aanzet werd al gegeven tijdens het sollicitatiegesprek met mijn cliënte. Ze vreesde voor haar job als ze niet op zijn avances inging.’

De rechter is van oordeel dat de prof zijn macht als leidinggevende misbruikte, omdat hij wist dat de vrouwen zich moeilijk tegen hem konden keren. De vier vrouwen werkten op de dienst waar de man de leiding had, of waren doctoraatsstudenten die hij begeleidde.

De rechtbank legde een boete van 12.000 euro op, waarvan de helft met uitstel. Twee slachtoffers kregen een schadevergoeding van 1.000 euro toegewezen, een derde kreeg de gevraagde 1 euro schadevergoeding. Voor de klacht van de vierde vrouw met wie de beklaagde een relatie had, werd hij vrijgesproken.

De man werkt intussen al enkele jaren niet meer voor de UGent. Hij was er jarenlang actief als prof en als een van de departementshoofden in het Universitair Ziekenhuis en was er ook promotor van verscheidene doctoraatsstudenten. De verdediging had de vrijspraak gevraagd.