Nog nooit stelde de Vlaamse regering zo veel geld ter beschikking voor sociale woningbouw. Toch zitten sommige maatschappijen in geldnood.

‘Elke nieuwbouw betekent voor ons verlies’

Van onze redacteur 

BRUSSEL Schimmels, rottende steunbalken en zieke kinderen: een VRT-reportage toonde maandag de schrijnende omstandig­heden waarin sommige sociale huurders in de Gentse Sint-Bernadettewijk moeten wonen. Het parket is een onderzoek begonnen. De Gentse N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt wil een klacht indienen.

De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, Guy Reynebeau (SP.A), benadrukte gisteren zich ...