Brusselse werkzoekenden lopen  overal stage, behalve in Vlaanderen
Foto: Robin De Becker
Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, heeft concrete plannen om jonge Brusselse werk­zoekenden ook in Polen stage te laten lopen.

Het aanbod oogt aantrekkelijk: vijf maanden stage in een regio en bij een bedrijf dat je interesseert of dat je nadien in België interessante jobperspectieven kan bieden. Met vooraf vier weken taallessen ter plaatse, van Italiaans over Roemeens of Portugees tot Spaans. De reis, het verblijf en het taalbad worden betaald door de regio waar je aan de slag kan. Ter plekke ontvang je eventueel ook nog wat zakgeld. 

In ruil voor dat aanbod aan Brusselse werkzoekenden moeten Actiris en de overheidsdienst Brussels International jaarlijks ook enkele tientallen buitenlandse werkzoekenden zo’n stage in Brussel aanbieden. 

‘Het initiatief bestaat al minstens vijftien jaar en wordt georganiseerd in het kader van het Europese uitwisselingsprogramma Eurodyssey’, vertelt Arlette Brone, die verantwoordelijk is voor Actiris International. ‘Elk jaar selecteren we enkele tientallen werkzoekenden. Zij kiezen zelf een regio waar ze stage willen lopen, in functie van hun toekomstprojecten en de arbeidskansen die ze daardoor zelf in België zien. De voordelen zijn legio: een buitenlandse stage staat altijd goed op je cv, en de jongeren tanken er ook veel extra ervaring en zelfvertrouwen.’ 

80 procent vindt werk 
Volgens Actiris blijkt overigens ook uit de harde cijfers dat zo’n internationale ervaring vruchten afwerpt: 80 procent van de betrokken werkzoekenden vindt binnen het jaar na die stage een job. ‘Voor jonge werkzoekenden die in Brussel zelf stage lopen, ligt die succesratio toch nog iets lager’, stelt Jan Gatz, woordvoerder van Actiris. ‘Jaarlijks trekken we voor deze stages dan ook zowat 200.000 euro uit.’

Er liggen in Brussel nu ook plannen op tafel om het project uit te breiden naar Mazowsze, de regio in Polen rond de hoofdstad Warschau. Al benadrukt zowel Actiris als Brussels International dat de eigenlijke onderhandelingen daarover tussen Actiris en zijn Poolse evenknie nog moeten beginnen. De keuze om binnenkort misschien ook Brusselse werkzoekenden naar Polen te sturen, is opmerkelijk, want Mazowsze maakt – net als Vlaanderen – geen deel uit van de Eurodyssey-regio’s. ‘Maar er bestaat wel al een samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en  Mazowsze’, legt Pierre Gerard van Brussels International uit. ‘Zo heeft dit idee vorm gekregen.’ 

Op de vraag waarom Actiris dan geen akkoord sluit met Vlaanderen, waar nogal wat werkgevers om geschikte kandidaten schreeuwen, volgt een veelzeggende stilte. ‘Die vraag ligt voor de hand, maar het antwoord daarop kunnen wij niet geven. Zulke samenwerkingsakkoorden zijn uiteraard ook politieke beslissingen’, klinkt het bij Actiris. Woordvoerder Gatz wijst er ook op dat er wel al een uitwisselingsproject bestaat tussen Actiris en de VDAB, waardoor Brusselse werklozen vijf weken lang een taalbad kunnen volgen in Vlaanderen. ‘Maar een equivalent voor een lange bedrijfsstage bestaat inderdaad niet.’ 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig