Dries Van Langenhove krijgt deels gelijk in kort geding tegen UGent
Foto: YouTube

Dries Van Langenhove, de bezieler van de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden, heeft dinsdag deels gelijk gekregen in een kort geding tegen de UGent. Van Langenhove krijgt daardoor weer 8 uur per week toegang tot de bibliotheek van de faculteit Rechten.

De ordemaatregelen van de universiteit waren ‘onrechtmatig en disproportioneel’, oordeelde de rechter.

Na een reportage van het VRT-magazine Pano in september kwam Van Langenhove in opspraak omdat er binnen een besloten Facebookgroep van Schild & Vrienden racistische, antisemi­tische en seksistische afbeeldingen verspreid werden.

Niet in Raad van Bestuur

Daarop besloot de Gentse rector Rik Van de Walle een tuchtprocedure te starten tegen Van Langenhove, die aan zijn instelling studeert. Ook kondigde hij een ordemaatregel af. Die hield in dat Van Langenhove werd geschorst als student en de gebouwen niet meer mocht betreden. Nu krijgt Van Langenhove dus wel weer toegang tot de bibliotheek van de faculteit Rechten, en dat voor acht uur per week. Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kort geding laat dat niet toe.

De advocaten van Van Langenhove hadden ook gevraagd om de universiteit een verbod op te leggen om via de pers communicatie te voeren over de Pano-reportage, maar die eis wordt afgewezen. Ook het opleggen van een dwangsom van 25.000 euro aan de UGent werd niet toegekend.

Rector mag niet oordelen

De rechtbank stelde dat een ordemaatregel geen verkapte tuchtmaatregel mag zijn. 'Een ordemaatregel mag niet bedoeld zijn om schade te berokkenen en mag aan de betrokkene niet meer lasten opleggen dan nodig voor de goede werking van de dienst, precies omdat het niet de bedoeling om iemand te doen boeten voor schuldig gedrag', stelde de rechtbankvoorzitter.

'Het komt de rector niet toe om te overwegen dat de eiser (Van Langenhove, red.) zich bezondigd heeft aan ernstige tuchtfeiten en strafbare feiten, dat de eiser verantwoordelijk is voor alles wat in deze reportage werd getoond en dat zijn uitleg/verdediging ongeloofwaardig overkomen, wat de rector nochtans uitdrukkelijk doet.' 

'Uitspraak grondig analyseren'

De UGent had eerder al besloten dat Van Langenhove zijn thesis mag afwerken, het enige wat hij nog moet doen om zijn diploma te behalen. Andere lessen hoeft hij niet meer te volgen.

'Afgaand op toelichtingen van de persmagistraat in de media, zou er ten gronde weinig veranderd zijn aan de ordemaatregel die de rector heeft getroffen om de rust en orde binnen de universiteit te bewaren', zegt de UGent in een persbericht. 'Vorige week besliste de rector immers reeds dat Dries Van Langenhove zijn masterproef mag afwerken.'

'Het besluit van de rechter ligt in het verlengde van de aangepaste ordemaatregel waartoe ik vorige week heb beslist', vult rector Rik Van de Walle aan. 'We zullen de uitspraak van de rechter grondig analyseren om er vervolgens een correcte uitvoering aan te kunnen geven.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig