Watteeuw: ‘Circulatieplan ook buiten stadsring uitrollen’
In Gent zijn in heel wat straten de wagens geweerd Foto: fvv

In de resultaten van het burgeronderzoek naar luchtvervuiling ziet de Gentse schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen), opnieuw het bewijs dat het Gentse circulatieplan werkt. ‘Maar we moeten nog verder gaan.’

Een ‘leerrijk onderzoek’, noemt de Gentse schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen), het grootste burgeronderzoek naar luchtvervuiling in Vlaanderen. ‘Het toont aan dat er vooral in de steden nog een en ander kan en moet gebeuren, maar ik ben blij met de resultaten voor Gent. We zijn de op een na grootste stad van Vlaanderen, toch hebben we veel minder street canyons (nauwe straten met veel verkeer en vervuiling, red.). We staan in deze ranking zelfs pas op de zesde plaats, na andere centrumsteden. Ik zie opnieuw de bevestiging dat het circulatieplan voor de binnenstad werkt. Er zijn minder files, er zijn meer fietsers, en de luchtkwaliteit verbetert. Tegelijk geeft het onderzoek aan dat nog meer maatregelen nodig zijn.’

De Keizer Karelstraat, Dampoort-Steendam en Tolhuislaan bijvoorbeeld zijn hardnekkige street canyons. ‘Ik had gehoopt dat de resultaten in enkele straten beter zou zijn’, geeft Watteeuw toe. ‘In de omgeving van de Keizer Karelstraat zijn er nog heel wat die ’s morgens met ronkende motoren hun kinderen aan de schoolpoort afzetten. We moeten kijken hoe we die straat een ander karakter kunnen geven en er nog wat meer autoverkeer kunnen weghalen. De omgeving van scholen kunnen we nog verkeersluwer en gezonder maken.’

Nog een probleem: de stadsring is en blijft een gordel van luchtvervuiling. ‘Door beter gebruik te maken van de R4 kunnen we de stadsring verder ontlasten’, zegt Watteeuw. ‘Maar we moeten ook nog meer mensen laten overstappen. In Vlaanderen denkt men dat wat Gent heeft gedaan, verregaand is. Maar er zijn buitenlandse steden die veel ambitieuzer zijn.’

Inzet verkiezingen

‘Vanaf 2020 voeren we bovenop het circulatieplan een lage-emissiezone in (die oude, vervuilende dieselwagens uit de binnenstad zal weren, red.). Daardoor zal de luchtkwaliteit in de binnenstad er nog op verbeteren, ook in de street canyons. Daarnaast moeten we het circulatieplan ook buiten de stadsring uitrollen. In Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg en Zwijnaarde, waar je de druk van het autoverkeer voelt, zijn duidelijk maatregelen nodig. Die zullen niet dezelfde zijn als die voor de binnenstad, maar het doel moet wel hetzelfde zijn.’

 

De Europese norm voor stikstofdioxide ligt vandaag op 40 microgram per kubieke meter. Mogelijk legt de WHO de advieswaarde vanaf 2020 op 30 microgram. Gent haalt die waarde nu al. In de Gentse binnenstad ligt de gemiddelde waarde op 30 microgram, voor Groot-Gent op 27,7. Maar volgens de WHO treden de eerste gezondheidseffecten al op vanaf een drempelwaarde van 20 microgram. ‘Ik kan moeilijk inschatten of dat haalbaar is, maar we moeten er wel naar blijven streven’, zegt Watteeuw. ‘We weten allemaal welke maatregelen nodig zijn. Als de gezondheid van je inwoners het belangrijkste is, kan je nooit tevreden zijn. Daarom begrijp ik ook niet dat Open VLD en CD&V zeggen dat enkele knips van het circulatieplan moeten verdwijnen. Als je weer meer autoverkeer door de Brugse Poort jaagt, zadel je de mensen daar ook weer op met slechtere lucht. Dat wordt de inzet van de verkiezingen.’

'Circulatieplan verschuift probleem'

Anneleen Van Bossuyt, lijsttrekker voor de N-VA in Gent, zegt echter dat het circulatieplan het probleem enkel verschuift. ‘Wat me opvalt is dat de luchtkwaliteit beter is dan de meeste mensen hadden gevreesd. Als ik naar de kaart van Gent kijk, valt het vooral op dat je een cirkel van oranje en rode bollen rond de stad kan trekken. Ook op de invalswegen, in Ledeberg en Sint-Amandsberg, is de luchtkwaliteit niet goed. Wij hebben altijd gezegd dat het circulatieplan het probleem alleen verplaatst, en dat blijkt ook. Door het circulatieplan moeten mensen een omweg maken, ze rijden meer kilometers. Daarmee verschuif je het probleem, je lost het niet duurzaam op’, zegt Anneleen Van Bossuyt, lijsttrekker voor de N-VA in Gent en uitdager van de roodgroene coalitie.

‘Daarom vinden wij het belangrijk om een beleid te voeren dat de mensen overtuigt om zelf ervoor te kiezen minder de auto te gebruiken. Dat kan door in te zetten op alternatieven’, meent Van Bossuyt.

Zowel buiten als binnen de stadsring ligt de concentratie stikstofdioxide lager dan je zou verwachten bij een stad van die omvang, blijkt echter uit het burgeronderzoek. De impact van het verkeersplan op de binnenstad van Gent valt ook af te lezen op de kaart. Valt die klok nog terug te draaien?’ ‘Ho maar,’ zegt Van Bossuyt. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat er niet meer auto’s in het centrum zullen rijden wanneer je het circulatieplan aanpast. Ons uitgangspunt is hetzelfde: een leefbare stad. Maar dat kan op een andere manier dan door de “knips” en door de mensen via de ring te laten omrijden.’

'Knips maken verschil niet'

Van Bossuyt: ‘Uit een recente studie van Greenpeace over de leefbaarheid van steden kwam Gent er als beste uit. Dat is positief. Maar uit die studie bleek ook dat het verschil met Brussel en Antwerpen minimaal is (Gent haalde een totaalscore van 46 op 100, Brussel 45,75 op 100 en Antwerpen 45 op 100, red.). De knips maken dus niet het grote verschil.’

‘Ik stoor mij aan het huidige politieke klimaat. Als je een alternatief voor het circulatieplan voorstelt, dan geef je zogezegd niet om de luchtkwaliteit en wil je de mensen terug in de uitlaatgassen zetten. Iedereen vindt gezondheid belangrijk, ook de N-VA.’