Ook Sint-Genesius-Rode stuurt eigen kiesbrief na oproepingsbrief Homans

Faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode zal dan toch een eigen oproepingsbrief naar de inwoners sturen met een taalgebruik overeenkomstig twee arresten van de Raad van State. Dat werd vrijdagavond beslist tijdens een bij hoogdringendheid bijeengeroepen gemeenteraad.

Terwijl de Vlaamse decreten stipuleren dat lokale besturen van faciliteitengemeenten documenten zoals oproepingsbrieven steeds in het Nederlands moeten versturen en Franstaligen die een document in hun taal willen ontvangen dit telkens opnieuw moeten aanvragen, stelde de Raad van State al tot twee keer toe dat dit één keer om de vier jaar melden voldoende is.

De Raad van State herhaalde dit in een arrest in mei toen deze rechtbank een vernietigingsbesluit van Vlaams minister Liesbeth Homans schorste ten aanzien van de gemeenteraadsbeslissing van Sint-Genesius-Rode om een register in het leven te roepen waarin deze Franstalige meldingen zouden worden opgenomen.

De inwoners van de zes faciliteitengemeenten kregen een tweetal weken terug reeds een oproepingsbrief van gouverneur De Witte in opdracht van Homans waarin de Vlaamse taalwetgeving gevolgd werd. Sint-Genesius-Rode zal de oproepingsbrieven nu nog eens versturen. In het Frans naar de Franstaligen die gemeld hebben dat ze voor een periode van vier jaar documenten in het Frans willen ontvangen. Al de anderen krijgen een Nederlandstalig exemplaar.

Eerder beslisten ook de schepencolleges van Linkebeek, Kraainem, Drogenbos en Wezembeek-Oppem een dergelijke brief te sturen. In Wemmel beperkte het college zich tot het sturen van een brief aan de Franstalige geregistreerden met de melding dat men niet akkoord ging met de handelswijze van Homans en deze desgewenst een Franstalige kiesbrief konden komen afhalen.

‘Onbehoorlijk bestuur’

Dat in Sint-Genesius-Rode de gemeenteraad zich over de kwestie moest buigen was het gevolg van het feit dat de Vlaamse schepen Anne Sobrie (Respect) in het schepencollege de consensus verbrak.

Tijdens de gemeenteraad vrijdagavond bestempelde Sobrie het versturen van een tweede oproepingsbrief ‘als een daad van onbehoorlijk bestuur’. ‘U laat op die manier de verkiezingen in de grootste verwarring verlopen en werkt misbruiken in de hand.’

Over het arrest van de Raad van State wees Sobrie op artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. ‘Dit zegt dat rechters geen algemene regels mogen uitvaardigen maar enkel mogen beslissen over concrete geschillen.’ Niemand van de Franstaligen reageerde op de opmerkingen van Sobrie.

De gemeenteraadsbeslissing werd vervolgens enkel goedgekeurd door de Franstalige meerderheid. Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) onthield zich bij de stemming.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in