Trump bevestigt steun voor Kavanaugh: 'Schandalig destructieve strategie van Democraten'
Donald Trump Foto: ap
De Amerikaanse president Trump blijft achter zijn kandidaat-opperrechter staan. Dat twitterde hij nadat Brett Kavanaugh zich in de Senaat fel had verdedigd tegen de aantijgingen van Dr Christine Blasey Ford, die hem beschuldigt van aanranding. De Senaatscommissie stemt vrijdag over de benoeming, beslisten de Republikeinse senatoren na de hoorzitting.

'Rechter Kavanaugh heeft Amerika precies getoond waarom ik hem hem voorgedragen heb. Zijn getuigenis was krachtig, eerlijk en meeslepend', aldus Trump. 'De destructieve strategie van de Democraten is schandalig en dit proces was een en al veinzerij en een poging om te vertragen, te verhinderen en tegenstand te bieden. De Senaat moet stemmen!'

Woensdag had president Trump nog gezegd dat hij zijn steun voor Kavanaugh mogelijk zou intrekken na de hoorzitting.

Kavanaugh hield donderdag tijdens zijn getuigenis zijn onschuld staande en verklaarde dat hij zijn kandidatuur niet zou intrekken. Eerder op de dag had docente psychologie Christine Blasey Ford getuigd over hoe ze in 1982 door Kavanaugh zou zijn aangerand.

'Dit is een circus', zei rechter Kavanaugh in de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat. Een zichtbaar aangeslagen en erg emotionele Kavanaugh verdedigde zichzelf fel, en sprak over een heksenjacht. 'Ik wou na de aantijgingen zo snel mogelijk een hoorzitting laten plaatsvinden, maar het heeft tien dagen geduurd', zei Kavanaugh. 'In die tien dagen is mijn familie en mijn goede naam verwoest.' Hij is er zeker van dat een onderzoek hem zal vrijpleiten. 'Ik was niet aanwezig op de bijeenkomst die Dr Ford beschrijft. Ik heb nog nooit iemand seksueel aangerand en ik heb nog nooit zoveel gedronken dat ik niet meer wist wat ik deed', aldus Kavanaugh.

 

'Ik hield dagboeken bij, en in geen enkele van mijn teksten staat een bijeenkomst beschreven zoals Dr Ford omschrijft.' Volgens de kandidaat-opperrechter zullen de gevolgen van deze hoorzitting nog jarenlang nazinderen. 'Ik ben een optimist, maar vandaag zie ik de toekomst donker in. Deze karaktermoord zal anderen ontraden om zich ten dienste te stellen van Amerika.'

'Ik ben al 12 jaar een rechter en ik heb al jarenlang een smetteloze reputatie. In al die jaren heeft er nog nooit iemand iets gemeld', zei Kavanaugh. Hij voegde eraan toe dat hij geen vijandigheid voelt tegenover Dr Ford. 'Elke seksuele aantijging moet onderzocht worden. Maar er is iets mis als een beschuldiging een leven kan verwoesten.'

'Dacht dat hij me zou vermoorden'

Ford was tijdens haar getuigenis zichtbaar gespannen en aangedaan, maar maakte een solide indruk. Christine Bla­sey Ford vertelde onder ede dat het nooit haar bedoeling was geweest om haar verhaal voor het grote publiek te doen. 'Ik ben hier niet omdat ik hier wil zijn, ik ben doodsbang', aldus Ford, die tot tranen toe bewogen was. 'Maar het is mijn burgerlijke plicht om te vertellen wat er gebeurd is tussen mij en Brett Kavanaugh.'

 

Rachel Mitchell, een onbekende aanklager uit Arizona die vertrouwd is met seksuele misdrijven, was door de Republikeinse senatoren uit de commissie Justitie – allemaal mannen – aangesteld om Blasey Ford te ondervragen. Mitchell ondervroeg Blasey Ford doortastend en professioneel. Ze kon Blasey Fords getuigenis, die hoogst geloofwaardig overkwam, niet doorprikken. 

'Ik was bevriend met een vriend van Kavanaugh, en zo leerde ik hem kennen. In de zomer van 1982 ging ik naar een feestje, waar ook Brett Kavanaugh en Mark Judge aanwezig waren', vertelde Ford. 'Toen ik aankwam, waren mensen bier aan het drinken. Zelf heb ik één biertje gedronken. Kavanaugh en Judge waren duidelijk dronken. Ik ging naar boven, om naar het toilet te gaan.'

Ford vertelde dat ze een slaapkamer binnengeduwd werd en op het bed werd geduwd, en dat Kavanaugh boven op haar klom. Omdat hij te veel gedronken had en omdat ze een badpak aanhad, lukte het hem niet om haar kleren uit te doen. 'Kavanaugh legde zijn hand op mijn mond, waardoor ik moeilijk kon ademen. Ik dacht toen dat hij me per ongeluk zou vermoorden.'


'Mark Judge was ook in de kamer en maande Kavanaugh een aantal keer aan om te stoppen, maar lachte ook mee met hem', aldus Ford. Volgens Ford sprong Judge een aantal maal op het bed. Toen rolde Kavanaugh van het bed en kon ze ontsnappen. 'Ik liep naar de badkamer en deed de deur op slot. Ik wachtte tot de jongens al lachend naar beneden gingen. Toen ik dacht dat het veilig was, ben ik naar buiten gerend', vertelde Ford.

Dat het zo lang duurde voor ze in het openbaar bracht wat haar overkwam, weet Ford aan het feit dat ze dat niet aandurfde. 'Ik durfde niet toegeven aan mijn ouders dat ik, als 15-jarige, gedronken had en in een huis was met jongens, zonder ouders aanwezig.' Later vertelde ze het wel aan haar man, haar therapeut en een aantal goede vrienden.

De docente vertelde dat ze de voorbije weken doodsbedreigingen kreeg, en geregeld met haar gezin van adres verandert. Rechter Brett Kavanaugh zei tijdens zijn getuigenis iets gelijkaardigs.

Republikeinen in moeilijk parket 

De meeste waarnemers zijn het er over eens dat Christine Blasey Ford een bijzonder sterke indruk maakte en dat haar getuigenis geloofwaardig overkwam. Dat brengt de Republikeinen die Kavanaugh steunen in een moeilijk parket.  

En dan zijn er ook nog Deborah Ramirez en Julie Swetnick, die hem van seksueel wangedrag beschuldigen. ‘Ik herinner me feestjes waar Kavanaugh aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen’, schreef die laatste. Ramirez en Swetnick kwamen niet aan het woord in deze hoorzittingen, maar het is duidelijk dat hun aantijgingen Kavanaughs zaak alleen maar moeilijker maken. 

Trump droeg Kavanaugh in juli voor als rechter aan het Hooggerechtshof. De aanstelling moet worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Republikeinen de kleinst mogelijke meerderheid hebben. De Senaatscommissie stemt vrijdag over de benoeming van Kavanaugh. Daarna moet de voltallige Senaat, vermoedelijk begin volgende week, er ook nog mee instemmen.