Dit verandert op 1 oktober
Foto: BELGA

Met de maand oktober voor de deur zetten we op een rijtje wat straks verandert. Dit is nieuw vanaf 1 oktober:

Overgangsperiode voor Brusselse lage-emissiezone afgelopen: boetes mogelijk

Wie de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet naleeft, riskeert vanaf 1 oktober een boete van 350 euro. Auto’s met de vervuilendste dieselmotoren, zonder euronorm of van euronorm 1, zijn al sinds begin dit jaar niet meer welkom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd echter negen maanden gewacht om boetes uit te schrijven voor automobilisten die de LEZ niet naleven.

Het boetebedrag zal niet verhogen voor wie al eerder een boete gekregen heeft: ook wie een tweede keer betrapt wordt, betaalt 350 euro. Bovendien zal pas drie maanden na de vorige boete een nieuwe boete uitgeschreven kunnen worden. Dat moet toelaten ‘om de nodige stappen te doen om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen’. Dat is te lezen op lez.brussels, de site die het Gewest aan de LEZ gewijd heeft. In een jaar kunnen automobilisten dus maximaal vier boetes krijgen.

Voorlopig zijn het alleen de meest vervuilende diesels die niet langer in Brussel mogen rondrijden. Vanaf begin 2019 mogen ook benzine-, lpg- en cng-voertuigen zonder euronorm of met euronorm 1 niet langer in Brussel rondrijden. Tegelijk zal de LEZ voor dieselvoertuigen uitgebreid worden naar auto’s van euronorm 2. De regels gelden voor personenwagens, maar ook voor bestelwagens tot 3,5 ton, bussen en autocars.

Het is wel mogelijk om voor 35 euro per dag een dagpas te kopen, maar dat mag voor maximaal acht dagen per jaar.

Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt aangepakt

Werkgevers moeten vanaf 1 oktober het gebruik van opeenvolgende dagcontracten cijfermatig onderbouwen. Er komt ook een informatieverplichting over het aantal dagcontracten in een onderneming. De sociale partners kwamen dit eind juli overeen in de Nationale Arbeidsraad.

De sociale partners legden vast dat de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging, elk semester geïnformeerd moet worden over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De werkgever moet onder andere informatie vrijgeven over het aantal opeenvolgende dagcontracten in die periode en over het aantal uitzendkrachten dat met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld. Hieraan wordt ook een jaarlijkse bespreking gekoppeld.

Bovendien beperkt het akkoord het aantal dagcontracten dat gebruikt mag worden. Zo moet de nood aan flexibiliteit om dagcontracten te gebruiken statistisch onderbouwd worden, wat aangevuld kan worden met elementen die aantonen dat de werkgever alternatieven heeft onderzocht. De sanctie voor werkgevers die zich hier niet aan houden, blijft dezelfde: de betaling van twee weken loon aan de gedupeerde.

Ten slotte wordt in de cao een engagement opgenomen om het aantal opeenvolgende dagcontracten met 20 procent te verminderen over twee jaar.

Nieuw jongerenplatform ‘WAT WAT’ wordt gelanceerd

Dit verandert op 1 oktober
Foto: WAT WAT

Het nieuwe informatie- en communicatieplatform voor jongeren, ‘WAT WAT’, gaat op 1 oktober online. Het platform komt er op initiatief van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD).

Gatz kondigde in zijn beleidsnota al aan dat er een nieuw informatieplatform moet komen voor jongeren. Nu zitten ze met heel wat vragen, onder meer over sexting, alleen wonen, de eerste kus of zelfs de inschakelingsuitkering, maar de informatie is versnipperd op tientallen websites en initiatieven.

Jeugdorganisatie De Ambrassade kreeg de opdracht om een platform te ontwikkelen, waarop jongeren al die informatie terug kunnen vinden. De organisatie werkte daarvoor onder meer samen met Child Focus en Awel. ‘WAT WAT’ moet zowel online als offline jongeren kunnen bereiken. Bedoeling is dat het een kwaliteitslabel wordt voor betrouwbare informatie.

Op de website watwat.be zullen jongeren onder meer hun leeftijd kunnen ingeven, zodat de antwoorden aansluiten bij hun leefwereld. De site zal ook doorverwijzen naar relevant advies en hulplijnen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig