Politiemensen voeren actie aan gerechtsgebouwen
Boze politiemensen in Hasselt. Foto: Karel Hemerijckx

Aan verschillende gerechtsgebouwen protesteren vanmorgen politiemensen, na een oproep van politievakbonden NSPV en VSOA. Ze zijn er niet over te spreken dat Noureddine Cheikhni, een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, de rest van zijn straf buiten de gevangenis mag uitzitten onder elektronisch toezicht.

De bonden reageerden eerder al uiterst verbolgen op de beslissing van Justitie, die ze ‘een slag in het gezicht van het politiepersoneel’ noemen. Geweld tegen politie verdient de maximale straf, klinkt het. De bonden kregen naar eigen zeggen ook verschillende berichten via mail en sociale media van verontwaardigde collega’s.

Aan het Brusselse justitiepaleis heeft een 200-tal agenten een stil protest gehouden. Het stil protest werd luidruchtig afgesloten toen alle aanwezige politievoertuigen gedurende meer dan een minuut hun sirenes lieten loeien.

Aan het gerechtsgebouw in Leuven verzamelden zowat 120 politiemensen uit Vlaams-Brabant. Onder hen een stevige delegatie van de Leuvense politiezone, met inbegrip van de korpsleiding. Kitty Van Nieuwenhuysen zou op 1 januari 2008 de Leuvense politie komen versterken. Er was ook een afvaardiging vanuit Lot (Beersel), waar de moord plaatsvond. ‘We willen een sereen signaal geven dat Justitie hier te ver gegaan is. Niet alleen voor onze eigen mensen, maar ook voor de maatschappij’, stelden Rudi Conings (VSOA) en Michel Goyvaerts (NSPV) namens de politiebonden.

Aan het gerechtshof in Hasselt zijn vanmorgen ongeveer vijftig politiemensen bijeengekomen. Ze hielden pamfletten vast met de opschriften ‘Geweld tegen de politie = maximale straf’ en ‘Wat doen de politiek en de magistraten? ‘.

Een kleine honderd agenten van de naburige politiezones hebben in stilte aan het gerechtsgebouw van Tongeren geprotesteerd. ‘Wij vragen dat alle gewelddaden tegen de politie altijd worden aangepakt’, aldus Johan Steegen van de politievakbond NSVP. ‘Dat die altijd bestraft worden en niet geseponeerd worden. Dat de daders niet vrijgelaten worden, maar streng bestraft worden. Niet alleen naar de politie toe, maar naar alle hulpverleners toe.’

‘Het geweld tegen de politie neemt elk jaar toe. Is het niet verbaal dan is er fysiek geweld. Het respect voor de politie vermindert met de dag. Daar willen wij ons tegen richten en wij vragen expliciet aan de regering en de ministers om er effectief iets aan te doen’, aldus Steegen.

Aan het Kortrijkse justitiegebouw voerden enkele tientallen politiemensen actie. ‘Het is een absolute schande dat die man nu al vrijkomt’, zegt Benny Lavaert van het NSPV vanop de trappen van het gerechtsgebouw. ‘Er is totaal geen respect meer voor het uniform. De geschiedenis herhaalt zich jammer genoeg. In Kortrijk gebeurde 38 jaar geleden net hetzelfde met inspecteur Alfred Laverge. De moordenaar kwam toen ook vervroegd vrij.’

Voor het gerechtsgebouw in Brugge verzamelden ruim 50 politiemensen. De stille actie had geen invloed op de zittingen.

Op de trappen van het justitiepaleis in Antwerpen heeft een tachtigtal politieagenten een stil protest gehouden. Jan Somers, afgevaardigde van politievakbond NSPV: ‘Wij willen een duidelijk signaal geven naar de overheid dat we het geweld tegen politiemensen en veiligheidsmensen beu zijn. Dat de moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen nu een enkelband krijgt, is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen.’

Somers vindt dat er te weinig ondernomen wordt, wanneer politiemensen met geweld geconfronteerd worden. ‘We worden telkens voor een voldongen feit gesteld. We hebben al een aantal signalen gegeven en hopen dat dit niet van de agenda verdwijnt en dat men ons eindelijk ernstig neemt.’